College gender multiculturaliteit
College gender multiculturaliteit

Nieuwe regeling hergebruik auteursrechtelijk beschermd materiaal

De Nederlandse Universiteiten (UNL) en de Stichting UvO, die o.a. de uitgevers vertegenwoordigd, hebben een nieuw akkoord bereikt over het hergebruik van teksten en afbeeldingen in onderwijsmateriaal. De regeling geldt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025. Wat betekent dit voor het onderwijs binnen de Radboud Universiteit en het Radboudumc?

Bij het kopiëren van teksten, afbeeldingen etc. van materiaal waarop auteursrechten rusten, is een financiële vergoeding verschuldigd aan de auteursrechthebbende. De universiteiten en de uitgevers zijn een afkoopsom overeengekomen voor een belangrijk deel van de overnames in de zogenaamde Easy Access Regeling. Dat maakt het voor docenten minder bewerkelijk.

De Easy Access Regeling op hoofdlijnen

De belangrijkste afspraken op een rij:

  • Een juiste bronvermelding is voor alle overnames verplicht.
  • De overnames zijn gebonden aan een maximum van 40 pagina's en niet meer dan 20% van het gehele werk. Dit is een wijziging t.o.v. de vorige overeenkomst. Dringend advies voor docenten: volg vanaf heden voor nieuw onderwijsmateriaal de afgesproken lijn.
  • Een link opnemen naar de (openbare, legale) digitale versie van de publicatie mag altijd.
  • Het is niet geoorloofd overnames te stapelen, d.w.z. gedeelten uit een publicatie te verspreiden over meerdere readers voor eenzelfde cursus.
  • De regeling geldt zowel voor gedrukt als digitaal onderwijsmateriaal.
  • De regeling geldt ook voor afbeeldingen. Er is geen maximum verbonden aan het aantal afbeeldingen dat je mag gebruiken. Wel zijn er twee voorwaarden: maximaal 25 afbeeldingen uit één werk (bijv. een boek) én maximaal 10 van één en dezelfde maker.
  • Zie voor uitgebreide informatie de website van UvO.

CopyRIGHT tool

Op dit moment speelt het feitelijk gebruik nog geen prominente rol binnen de regeling. Er wordt door de universiteiten gewerkt aan een nieuw model voor de toekomst. Daarin zal dit wel het geval zijn. Op initiatief van UNL, Surf en de universiteiten wordt hiervoor ter ondersteuning een CopyRIGHT tool ontwikkeld. Zowel nu als in de toekomst is het van belang dat docenten zich aan de afspraken houden.

Voor meer informatie, vragen en hulp kan je contact opnemen met het Auteursrechten Informatiepunt (AIP). Zij helpen je graag en zijn te bereiken via Ask Your Librarian of via e-mail auteursrecht [at] ubn.ru.nl (auteursrecht[at]ubn[dot]ru[dot]nl). Je krijgt snel antwoord.

Contactinformatie