Een hand die een wereldbol vasthoudt met bergen op de achtergrond.

Nieuwe subsidieronde Virtuele Internationale Samenwerkingsprojecten (VIS)

Wil jij graag onderwijs ontwikkelen samen met een internationale partner? Zie jij het wel zitten om een virtuele internationale samenwerking in het hoger onderwijs te starten? Met Virtuele Internationale Samenwerkingsprojecten (VIS) krijgen hogescholen en universiteiten de kans om hun studenten vanuit Nederland internationale ervaring op te laten doen.

In februari gaat de volgende subsidieronde van start. Vanaf 1 februari t/m 28 februari 2023 is het weer mogelijk een aanvraag in te dienen. Met een subsidie vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is het mogelijk om VIS-projecten op te zetten of te verbeteren. Naast deze financiële ondersteuning wordt er ook voorzien in advies en training voor docenten.

Wat is een virtueel internationaal samenwerkingsproject (VIS)?

  • Een samenwerking tussen (een docent van) de RU met (een docent van) één of meerdere internationale partneruniversiteiten, die plaatsvindt binnen het bestaande curriculum. Het kan dus om een vak gaan waarbij de docent binnen (een gedeelte van) het vak de samenwerking opzoekt met de partnerinstelling.
  • Het mag gaan om een samenwerking die nog volledig opgestart en ingevuld moet worden; het mag ook een herziening van een bestaande activiteit zijn.
  • Het gaat nadrukkelijk om co-creatie en reflectie bij studenten. Radboudstudenten moeten in gemengde groepen met studenten van de partnerinstelling(en) tot inzichten of een eindproduct komen. Het gaat hier dus nadrukkelijk niet om MOOCs.

 

Wat is de subsidieregeling?

Een éénmalig bedrag van €15.000, dat besteed mag worden aan:

  • Het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren óf het herzien van de VIS
  • Het vrijroosteren van docenten en onderwijskundigen voor het ontwikkelen/herzien en het contact met de partnerinstelling(en)
  • Het vrijroosteren van personen binnen de Radboud Universiteit met aanvullende expertise, zoals iemand met specifieke vakkennis om thematische verbanden met andere vakken of opleidingen te leggen, of een collega met ervaring op gebied van virtueel geïnternationaliseerd onderwijs

Het project loopt van 2021 tot 2024, met ieder jaar twee aanvraagrondes. Meer informatie is te vinden op de website van VIS.

Ondersteuning bij opzetten van een VIS

Meer informatie over de verschillende vormen van ondersteuning die worden geboden is te vinden op de website van VIS. Bij het schrijven van de aanvraag is ook ondersteuning vanuit de Radboud Universiteit mogelijk. Neem daarvoor contact op met Suzanne Kersten via suzanne.kersten [at] ru.nl.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Education Affairs