College Boeddhisme door Paul van der Velde
College Boeddhisme door Paul van der Velde

Nieuwe Virtuele Internationale Samenwerkingsprojecten voor docenten

Wil jij graag onderwijs ontwikkelen samen met een internationale partner? Zie jij het wel zitten om een virtuele internationale samenwerking in het hoger onderwijs te starten? Graag kondigen we het openen van een volgende subsidieronde voor Virtuele Internationale Samenwerkingsprojecten (VIS) aan: tussen 1 september en 30 september 2023 is het weer mogelijk een aanvraag in te dienen.  

Met Virtuele Internationale Samenwerkingsprojecten (VIS) krijgen hogescholen en universiteiten de kans om hun studenten vanuit Nederland internationale ervaring op te laten doen. Met een subsidie vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is het mogelijk om VIS-projecten op te zetten of te verbeteren. Naast deze financiële ondersteuning wordt er ook voorzien in advies en training voor docenten.   

Wat is een virtueel internationaal samenwerkingsproject (VIS)? 

 • Een samenwerking tussen (een docent van) de Radboud Universiteit met (een docent van) één of meerdere internationale partneruniversiteiten, die plaatsvindt binnen het bestaande curriculum. Het kan dus om een vak gaan waarbij de docent binnen (een gedeelte van) het vak de samenwerking opzoekt met de partnerinstelling. 
 • Het mag gaan om een samenwerking die nog volledig opgestart en ingevuld moet worden; het mag ook een herziening van een bestaande activiteit zijn. 
 • Het gaat nadrukkelijk om co-creatie en reflectie bij studenten. Radboudstudenten moeten in gemengde groepen met studenten van de partnerinstelling(en) tot inzichten of een eindproduct komen. Het gaat hier dus nadrukkelijk niet om MOOCs.  

Wat is de subsidieregeling? 

Een éénmalig bedrag van €15.000, dat besteed mag worden aan: 

 • Ontwerpen, ontwikkelen en implementeren óf het herzien van de VIS 
 • Het vrijroosteren van docenten en onderwijskundigen voor het ontwikkelen/herzien en het contact met de partnerinstelling(en) 
 • Het vrijroosteren van personen binnen de Radboud Universiteit met aanvullende expertise, zoals: 

  - Een persoon met specifieke vakkennis om thematische dwarsverbanden met andere vakken of opleidingen te leggen; - - Een persoon met een goed netwerk waarbinnen een opdracht uitgevoerd kan worden;
  - Een collega met ervaring op gebied van virtueel geïnternationaliseerd onderwijs;
  - Een collega met ervaring op gebied van reflecteren met studenten op interculturele competenties;
  - Een persoon met ervaring op het gebied van projectmatig werken
   
 • Het project loopt van 2021 tot 2024, met ieder jaar twee aanvraagrondes. 

Meer informatie is te vinden op https://visinhetho.nl/nl/  

Trainingen en ondersteuning bij opzetten van een VIS 

In september start VIS in het HO ook met Trainingen - VIS (visinhetho.nl) voor docenten die aan de slag gaan met het ontwerpen en implementeren van hun VIS-project. Deze vinden plaats tussen 18 september en 27 november. Meld je bij interesse aan voor de deadline.  

Meer informatie over de verschillende vormen van ondersteuning die worden geboden is te vinden op de website. Bij het schrijven van de aanvraag is ook ondersteuning vanuit de Radboud Universiteit mogelijk. Neem daarvoor contact op met Maia Kiknadze via maia.kiknadze [at] ru.nl. 

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Education Affairs