leeg bureau
leeg bureau

Nieuwe werkwijze verzuimbegeleiding AMD

Door de komst van medisch ondersteuners bedrijfsartsen (MOB) pakt de Arbo- en Milieudienst (AMD) de wachttijd voor een eerste gesprek met de bedrijfsarts aan.

Wachttijden bedrijfsarts

De afgelopen maanden waren er langere wachttijden voor een eerste gesprek met de bedrijfsarts. Dit heeft te maken met een landelijk tekort aan bedrijfsartsen. Wat weer impact heeft op de structurele bezetting binnen AMD van de universiteit. Aangezien dit geen wenselijke situatie is, heeft de AMD haar werkwijze onder de loep genomen.

Medisch ondersteuner bedrijfsarts

In afstemming met de Radboud Universiteit is besloten om medisch ondersteuners bedrijfsartsen (MOB)  in te zetten. De bedrijfsarts mag bepaalde taken op het gebied van verzuimbegeleiding en re-integratie laten uitvoeren door een ondersteuner. De bedrijfsarts houdt de supervisie en blijft eindverantwoordelijk. Deze werkwijze start met ingang van 15 maart.

Impact voor de medewerker

Voor de medewerker betekent dit dat je zowel de medisch ondersteuner als de bedrijfsarts kan zien in een traject. Door de inzet van medisch ondersteuners krijgen medewerkers snellere begeleiding bij het verzuim. En kunnen medewerkers sneller geholpen worden met vragen die te maken hebben met preventie. 

Zit jij al in een verzuimbegeleidingstraject en heb je tot nu toe alleen de bedrijfsarts gezien? Dan kijkt de bedrijfsarts zorgvuldig of de medisch ondersteuner (delen) van de begeleiding kan overnemen. Dit gebeurt altijd in goed overleg.