Nooit meer doen alsof: schaamte als krachtbron

Hoe komt het dat mensen in en buiten hun werk vaak niet tot volle wasdom komen? Dit zou wel eens sterk te maken kunnen hebben met schaamte. Als je je schaamt, dan denk je slecht over jezelf. Dan wil je je verbergen, of ben je geneigd om te ‘doen alsof’.

Wat als je schaamte als bevrijdend zou ervaren? Als krachtbron? Het feit dát je je schaamt, bewijst immers dat je graag beter wilt zijn.

Lezing op 7 juli

Aukje Nauta (hoogleraar organisatiepsychologie) houdt zich al lange tijd bezig met advies over en onderzoek naar dit thema. Op 7 juli geeft ze een lezing aan de Radboud Universiteit, in het kader van grip op je werk.

Aukje Nauta

Tijdens de lezing stimuleert Aukje je om schaamte te leren herkennen en uiten. Dit doet ze met een mix van wetenschappelijk onderzoek, pijnlijk herkenbare, alledaagse voorbeelden op en buiten de werkvloer, persoonlijke onthullingen en praktische oefeningen. Daardoor kun je na afloop van de lezing je schaamte als krachtbron omarmen.

Schrijf je nu in!

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.