Onderhandelaarsakkoord CAO Nederlandse Universiteiten 2022

Universiteiten van Nederland (UNL) en de werknemersorganisaties hebben op 12 mei een onderhandelaarsakkoord gesloten over de cao Nederlandse Universiteiten 2022.

4% salarisverhoging, eenmalig €400, studie naar loopbaanperspectief docenten en verbetering ouderschapsverlof

De cao-partijen spreken af dat op 1 juli 2022 de salarissen van universitaire medewerkers structureel met 4% worden verhoogd. Daarnaast ontvangen zij een eenmalige uitkering van bruto €400 naar rato van de omvang van het dienstverband. Voor werknemers die het minimumuurloon voor de universitaire sector ontvangen gaat het om €750, onder dezelfde voorwaarden. De cao-partijen leggen het onderhandelaarsakkoord voor aan hun achterban en streven ernaar uiterlijk op 9 juni een definitief cao-akkoord te sluiten.

Op de website van UNL vind je het volledige persbericht.