Onderwijsinnovatieproject: hoe kunnen kunst en onderwijs aan elkaar verbonden worden?

Afgelopen april is de onderwijsinnovatie ‘Integrating arts-science-society connections in a curriculum-broad educational track’ aangevraagd. Een onderdeel van dit innovatieproject zijn de workshops genaamd ‘What’s art got to do with it?’; een belangrijk medium waarlangs geprobeerd wordt de connecties tussen kunst, wetenschap en samenleving te onderzoeken. Initiatiefnemers Anke Tonnaer, Tine Davids, Catrien Notermans en Anick Vollebergh hebben hun energie, interesse en belangstelling voor de rol van arts-based methods in onderwijs en onderzoek gebundeld, omdat zij erachter kwamen dat er steeds meer geëxperimenteerd werd met artistieke methoden met betrekking tot bijvoorbeeld schrijven en data-verzameling. De innovatie sluit aan op het vakgebied van Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. De kunst van het vertellen van verhalen en het belichten van verschillende perspectieven op de wereld is iets wat het vakgebied typeert. Anke: “De bedoeling is dat het publiek gemengd is. De workshops zijn bedoeld voor álle doelgroepen; docenten, studenten maar ook andere geïnteresseerden van buitenaf. En ook zeker buiten CAOS.” Op 1 december j.l. heeft de eerste workshop plaatsgevonden. In deze workshop gaf John Johnston, universitair hoofddocent maatschappelijk geëngageerde kunsteducatie en hoofd van de Master Artists Educators (IMAE) van de kunstacademie ArtEZ uit Arnhem, een mooie aftrap door te laten zien hoe kunst en onderwijs met elkaar verbonden kunnen worden.

Bij de workshops is ook een studentpanel opgericht. Studenten verspreid over de jaarlagen van CAOS evalueren samen de workshop. “Hierin bespreken we wat we ervan vonden, wat we ermee kunnen en wat we in het vervolg nog meer willen horen”, aldus Willem Bennenbroek – lid van het studentpanel. “Ik maak zelf muziek en ben daar erg serieus in. Nu kan ik deze twee werelden samen brengen en dat vind ik onwijs interessant”. Uiteindelijk is het de bedoeling gezamenlijk met het studentpanel te kijken naar welke lessen hieruit getrokken kunnen worden voor de opleiding. “Het kan ook veel betekenis hebben voor de faculteit.” – aldus Tine. “We kunnen hier meer verschillende workshops uit ontwikkelen, welke weer aangeboden kunnen worden voor andere vakgroepen binnen onze faculteit.”

Tine en Anke zijn enthousiast. Tine: “Het is echt fantastisch om mee bezig te zijn. Zeker omdat wij zelf geen kunstenaars zijn. Het is een grote uitdaging, want hoe werk je dan samen met iemand die dat wel is? Die uitwisseling is erg vernieuwend.” Anke: “Kunst als iets grensverleggend is iets waar we heel erg veel van kunnen leren, zonder dat we er zelf kunstenaars van worden. Wij denken dat hier een toekomst in zit, omdat de toekomst vraagt om grenzen te verleggen.”

De initiatiefnemers zijn enthousiast en kijken uit naar de volgende workshop op woensdagochtend 8 februari. In die workshop zal Noortje van Amsterdam (UU) meer vertellen over hoe kunst kan worden ingezet als educatieve methode.

Meer informatie vind je hier:

ALGEMEEN

INSCHRIJVEN WORKSHOP

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Contactinformatie