Maria Montessorigebouw
Maria Montessorigebouw

Onderzoek ongewenst gedrag medewerker

Na diverse meldingen over ongewenst gedrag van een medewerker bij de opleiding Artificial Intelligence heeft het bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen afgelopen voorjaar opdracht gegeven voor een extern onafhankelijk onderzoek.

Naar aanleiding van de interne communicatie over de uitkomsten van dat onderzoek in september, is nieuwe informatie naar boven gekomen. Op grond hiervan heeft het bestuur besloten om aanvullend onderzoek te laten doen en daarover intern gecommuniceerd.

Zoals gebruikelijk in dit soort procedures zal de medewerker gedurende de procedure niet op de campus komen. Het faculteitsbestuur streeft ernaar de procedure zo spoedig mogelijk af te ronden.

Decaan Evelyn Kroesbergen: ‘Het raakt me als er ook maar enige twijfel is over de veiligheid van onze medewerkers en studenten. We hechten grote waarde aan een sociaal veilige omgeving. Daarom leven we mee met alle betrokkenen. Ook laten we onderzoek doen door een extern onafhankelijk bureau. Natuurlijk staat mijn deur open voor medewerkers en studenten die naar aanleiding van dit bericht met mij in gesprek willen. Ook wil ik benadrukken dat het belangrijk is om in gesprek te gaan als je op de faculteit onverhoopt zaken meemaakt die niet door de beugel kunnen, of daarover twijfelt. Dat kan bijvoorbeeld met een studieadviseur of leidinggevende. En uiteraard kan elke medewerker en student voor een vertrouwelijk gesprek ook terecht bij de vertrouwenspersoon. ‘

Contactinformatie