Een student met een koptelefoon op achter een computer in het Comeniusgebouw.
Een student met een koptelefoon op achter een computer in het Comeniusgebouw.

Opschaling afnames met toetssoftware Ans verloopt goed

In de toetsperiode van maart-april is de nieuwe toetssoftware Ans ingezet bij 17 toetsen – ruim duizend studenten hebben ermee kunnen werken. Ook zijn enkele Ans-toetsen met additionele software zoals SPSS succesvol afgenomen. Ans zal de oude toetssoftware Cirrus per september 2024 volledig vervangen.

Hoe nu verder?

De voortgang van de implementatie van Ans verloopt volgens schema. In de laatste toetsperiode van dit collegejaar zullen er nog meer toetsen via Ans worden afgenomen, dan zullen ook de laatste toetsafnames met Cirrus plaatsvinden. Vanaf september kan Cirrus niet meer worden gebruikt en zullen alle digitale toetsen via Ans plaatsvinden. De gegevens die nu in Cirrus staan worden gearchiveerd. 

Intussen werken we hard aan de conversie van toetsvragen van Cirrus naar Ans. De eerste resultaten van de proefconversie zijn bemoedigend. We puzzelen verder om de resultaten te verbeteren. In elk geval komen ook afbeeldingen goed mee. 

Jouw Facultair Coördinator Digitaal Toetsen (FCDT) coördineert de overstap van jouw toets naar Ans. Heb je vragen over toetsen in Ans? Neem dan contact op met je FCDT-er.

Achtergrond

Om de overgang van Cirrus Assessment naar Ans in goede banen te leiden is een projectgroep aangesteld, alle faculteiten zijn in de projectgroep vertegenwoordigd. Op de projectpagina Vervanging toetssoftware lees je meer over de planning, de werkzaamheden van deze projectgroep en de aanleiding voor de overstap. 

Contactinformatie

Heb je vragen of wil je meer weten? Je kunt terecht bij je Facultair Coördinator Digitaal Toetsen (FCDT) of bij de projectleider Michiel van Geloven via Michiel.vanGeloven [at] ru.nl (Michiel[dot]vanGeloven[at]ru[dot]nl) of 06 2237 2840. 

Organisatieonderdeel
Education Support