persoon met brief en pestwoorden op de rug
persoon met brief en pestwoorden op de rug

Pesten op de werkvloer, en nu?

Woensdag 19 april is het de Dag Tegen Pesten. Een goed moment om stil te staan wat er bij jou op de werkvloer gebeurt.

Pesten is niet alleen iets voor kinderen, maar gebeurt ook onder volwassenen. Op de werkvloer komt pesten vaker voor dan je denkt. Meer dan een half miljoen mensen zeggen wel eens gepest te worden op het werk waarvan honderdduizend zelfs op structurele basis. Het gaat hierbij om minimaal een keer per week, gedurende zeker een halfjaar. 

Natuurlijk moet je onderling grapjes kunnen maken tussen collega’s. Maar wanneer die grapjes regelmatig ten koste gaan van dezelfde collega, dan noem je het geen plagen meer, maar pesten. Structureel gepest worden kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten. Dat mag nooit de bedoeling zijn.

Voorbeelden van pesten:

  • beledigen, schelden, vloeken;
  • iemand nadoen en belachelijk maken;
  • expres buitensluiten en negeren;
  • roddelen;
  • opmerkingen maken over iemands persoonlijke leven;
  • spullen kapot maken.

Wat kun je doen?

Als er ontoelaatbare zaken gebeuren, weet dan dat je binnen de universiteit terecht kunt voor verschillende soorten hulp en ondersteuning, zoals een vertrouwenspersoon of een HR-medewerker. Hier kun je ook terecht als je ziet dat een collega gepest wordt. Het is belangrijk om je uit te spreken.

hulp en ondersteuning

Gedragscode

De Radboud Universiteit wil haar medewerkers een inspirerend, prettig en veilig werkklimaat bieden. Hier ontmoeten mensen van verschillende nationaliteiten en met uiteenlopende achtergronden elkaar en werken er met elkaar samen. Om uitgangspunten voor het gedrag van de medewerkers te bieden de Gedragscode van de Radboud Universiteit. Deze Gedragscode is een kader voor integer handelen.

gedragscode
 

Meer informatie