Microcredentials
Microcredentials

Pilot: een inzichtelijker professioneel profiel met Microcredentials

De Radboud Universiteit is in december formeel ingestapt in de landelijke pilot Microcredentials van Universiteiten van Nederland. Microcredentials zijn het bewijs van een resultaat na een korte leerervaring. Hierdoor kan de werkgever er van op aan dat het gevolgde onderwijs van een hoogwaardig niveau is, aan Europese kwaliteitsnormen voldoet en dat de leeruitkomsten daadwerkelijk bereikt zijn.

In de pilot worden zowel het beleidsmatig kader als de IT-oplossingen verder ontwikkeld die noodzakelijk zijn om een Microcredential uit te kunnen geven. De landelijke pilot focust zich op het postacademisch onderwijs. Een bredere toepassing van Microcredentials, ook in het initiële onderwijs, is in de toekomst zeker niet uitgesloten. Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen zal een eerste Microcredential uitgeven aan deelnemers van bij- en nascholing. 

Vrijstellingen

Goof Claessen is projectleider van de pilot: 'Een Microcredential wordt erkend binnen en buiten onderwijsinstellingen en wordt landelijk geregistreerd. Het kan professionals en organisaties helpen bij het verstrekken van vrijstellingen, het sneller doorlopen van opleidingstrajecten en het flexibel opzetten van opleidingen. Zo zorgen we er samen met andere geaccrediteerde hogeronderwijsinstellingen voor dat Leven Lang Ontwikkelen in Nederland een impuls krijgt.'

Aantoonbare competenties

Ezra Niessink van het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs is erg enthousiast over deze ontwikkeling, waarmee Nederland wereldwijd één van de voorlopers is. 'Je investeert continu in de ontwikkeling van jouw professionele competenties. Maar, kun je dit altijd goed aantonen? Met Microcredentials wordt je professionele profiel inzichtelijker en duidelijker.'