Pilot koel en duurzaam transport op de campus

Sinds eind oktober experimenteert Campus & Facilities met een duurzaam alternatief voor het vervoer van versproducten op de campus. Een deel van de catering, zoals bijvoorbeeld lunches en borrelhapjes, wordt niet meer met een dieselbus, maar met de GoLo Coolbike bezorgd.

Het transport over de campus met deze fietskar is extreem energiezuinig. Bovendien zijn de routes korter omdat de fietspaden gebruikt worden. En heel gemakkelijk en handig: parkeren kan voor de deur!

Man op de GoLo Coolbike
De GoLo Coolbike vervoert verse producten over de campus

Field lab campus Heyendaal

De pilot, die loopt tot begin 2023, is onderdeel van het Fieldlab Campus Heyendaal. Daarin wordt onderzocht hoe het dagelijkse goederentransport van, naar en over de campus schoner, duurzamer, innovatiever en veiliger kan. Het doel van deze pilot is te testen of een cargobike een goed transportmiddel is om versproducten te verspreiden over de campus.

Proefproject voor bredere inzet

Het concept van de GoLo Coolbike kan uiteindelijk ook ingezet worden bij het vervoer van andere goederen, in het bijzonder (gekoelde) medicijnen (bijvoorbeeld vanuit de apotheek naar de cliënt). Vanuit de (zorg-) markt is grote vraag naar deze vorm van gekoeld en duurzaam vervoer, waarbij de temperatuur voor sommige medicijnen constant moet zijn en op afstand gemonitord moet worden. Dit proefproject met versproducten is een eerste stap waarmee, zonder grote consequenties, getest kan worden of de GoLo Coolbike voldoet.

De partners van het project zijn: Velocity, Flevobike, Radboud Universiteit, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het NWO subsidieproject SSCMH.

Meer informatie over deze pilot vind je op de website van het Healthy City Lab.

Contactinformatie

Vragen? Neem contact op met het Service Centre:

Organisatieonderdeel
Service Centre
Thema
Duurzaamheid