Pilot verwerking bladafval met 'bokashi'

Op initiatief van groenbeheerder Van der Bijl & Heierman vindt er een pilot plaats met een alternatieve verwerking van het bladafval dat afkomstig is van de campus. Tot voor kort werd het bladafval, jaarlijks een paar ton, verzameld en afgevoerd naar een composteerbedrijf. Een methode waarmee men nu experimenteert is ‘bokashi’. Dit is het Japanse woord voor 'goed gefermenteerd materiaal'.

Op initiatief van groenbeheerder Van der Bijl & Heierman vindt er een pilot plaats met een alternatieve verwerking van het bladafval dat afkomstig is van de campus. Tot voor kort werd het bladafval, jaarlijks een paar ton, verzameld en afgevoerd naar een composteerbedrijf. Een methode waarmee men nu experimenteert is ‘bokashi’. Dit is het Japanse woord voor 'goed gefermenteerd materiaal'.

Hoe werkt deze methode?

Bladeren en ander organisch materiaal worden opgeslagen met toevoeging van kalk, bacteriën en schimmels. Deze stoffen zetten een vergistingsproces in gang. Dit proces vindt plaats in een gesloten systeem waardoor het in vergelijking met composteren veel sneller gaat. Na acht weken is de bokashi al te gebruiken, terwijl gewoon composteren een half jaar tot wel driekwart jaar duurt.

Milieuvriendelijk

Voorstanders van de fermentatiemethode stellen dat bokashi veel milieuvriendelijker is dan composteren. Zo zou alle energie in het blad (of ander organisch materiaal) behouden blijven en is er tijdens de verwerking geen CO2-uitstoot. De voedingsstoffen in het gefermenteerde blad zorgen bovendien voor een aanzienlijke verbetering van het bodemleven, wat de biodiversiteit ten goede komt.

Kritische geluiden

Dit klinkt aantrekkelijk, maar er zijn ook kritische geluiden. Zoals van de Branche Vereniging Organische Reststoffen, de branchevereniging voor producenten van o.a. compost. Woordvoerders van de BVOR stellen dat bokashi-aanhangers appels met peren vergelijken. Om de voor- en nadelen van compost en bokashi goed te kunnen afwegen moet men naar de hele keten kijken. Zo worden bij bokashi weliswaar de organische stoffen in eerste instantie behouden, maar als het materiaal op het land is uitgereden, vindt er alsnog afbraak plaats. De verse organische stof (koolstof) breekt in het eerste jaar na toediening af tot onder meer CO2. Voor de verbetering van het bodemleven is vooral de hoeveelheid Effectieve Organische Stof (EOS) van belang, zegt de BVOR. EOS is de hoeveelheid stabiele organische stof die een jaar na toediening nog aanwezig is, en daarna slechts zeer langzaam afbreekt. Dit is de humus die langjarig in de bodem blijft gebonden. Het aandeel humus is in compost veel groter dan in bokashi.

Experiment

Kortom, er zijn nog wel wat onduidelijkheden. Mede daarom experimenteert de groenbeheerder in eerste instantie alleen met bladafval. Inmiddels is de eerste lading gefermenteerd blad uitgereden.

“Hoe dit in de praktijk gaat uitpakken, daar zijn we heel benieuwd naar”, zeg Edwin Steenweg van de afdeling Groen, Wegen en Terreinen van Campus & Facilities. “We gaan bekijken of we voordelige effecten zien zoals op het gebied van vitaliteit en droogtebeheersing.”

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Campus & Facilities
Thema
Actualiteiten