Podcast
Podcast

Podcastseries over Statistiek en Meertaligheid in edusources

Bij digitale leermaterialen denkt men al snel aan gratis online cursussen (MOOCs) of kennisclips. Ook podcastafleveringen kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan kennisverspreiding.

In de afgelopen periode zijn er twee podcastseries van (oud-)Radboud-onderzoekers toegevoegd aan edusources, het landelijk platform van open digitale leermaterialen, evenals twee losse afleveringen waar een Radboud-medewerker te gast aanschoof.

Statistiek

Roel Willems, projectleider en senior wetenschappelijk onderzoeker bij het SCP, weet op bewonderingswaardige wijze statistiek uit te leggen zonder daarbij plaatjes te hoeven gebruiken. De serie Audiostatistiek telt 20 afleveringen. Hierin komen onderwerpen als de T-toets, effectgrootte en Bayesiaanse statistiek aan bod.

Meertaligheid

Taalwetenschapper Sharon Unsworth zette in 2019 de podcastserie Kletsheads op, een podcast voor ouders, leerkrachten en logopedisten. Wat kun je verwachten als je je kinderen meertalig opvoedt? Wat is belangrijk? Wat helpt de taalontwikkeling van je kinderen en wat niet? In elke aflevering bespreekt Sharon, zelf moeder van twee kinderen (beide meertalig, natuurlijk), met een andere deskundige de wetenschap achter de taalontwikkeling van meertalige kinderen. Onderweg zijn er praktische tips, horen we van kinderen hoe het is om op te groeien met twee of meer talen, en wordt er gesproken met ouders en professionals over hun ervaringen met meertalige kinderen. De podcast is in 2019 gestart in het Nederlands en sinds 2020 is de podcast ook beschikbaar in een volledige Engelstalige editie. De Engelstalige afleveringen zullen spoedig worden toegevoegd in edusources.

Koloniale geschiedenis

Informatiespecialist en historicus Jeroen Bos schoof tweemaal bij de serie His and Herstory Podcast aan om te praten over thema’s in de koloniale geschiedenis. Eén aflevering gaat over het schenken van exotische dieren in de vroegmoderne tijd, in het bijzonder de Aziatische olifanten Hans en Parkie aan stadhouder Willem V. Een tweede aflevering gaat over een VOC-kaart van het Indiase dorp Bimilipatnam en (koloniale) cartografie in bredere zin.

Sociale Wetenschappen

Ook podcasts op het terrein van Sociale Wetenschappen zijn terug te vinden in edusources. Psycholoog en universitair docent Taal en Communicatie Anita Eerland heeft samen met Rolf Zwaan, hoogleraar Cognitieve Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam de podcastserie Drang naar Samenhang opgezet. Daarin worden alledaagse voorbeelden uit de politiek, sport, cultuur en wetenschap getoetst aan de vraag hoe grip te krijgen op de complexe wereld waarin we leven. Onderwerpen die (regelmatig) aan bod komen: fake news en complottheorieën, zin en onzin van ChatGPT, de effectiviteit van communicatie en hoe we met ons gedrag anderen (potentieel) beïnvloeden. Eelke Spaak, neurowetenschapper en lid van Radboud Jonge Akademie (RJA), schoof aan voor een aflevering van Over de Kop, een begrijpelijke podcastserie over onze onbegrijpelijke grijze massa.

Contactinformatie

Heb je als Radboud-docent zelf een podcast serie opgezet? Of heb je als gast meegewerkt aan een podcast? Het Radboud Open Education Team komt graag met je in contact om deze breder te delen via edusources. Neem hiervoor contact op via openeducation [at] ru.nl (openeducation[at]ru[dot]nl).

Geen podcast, maar wel een kennisclip, open textbook, MOOC, of powerpoint die je breder en open zou willen delen? Uiteraard ondersteunt het team je ook om deze in edusources te plaatsen. Bezoek de speciale Libguide voor meer informatie over alle ondersteuning op open digitale leermaterialen.

Organisatieonderdeel
Information Skills & Support