Roel Schutgens geeft een college aan eerstejaars rechtenstudenten
Roel Schutgens geeft een college aan eerstejaars rechtenstudenten

Prognosemodel voor instroom nieuwe studenten beschikbaar

Wil jij weten hoeveel nieuwe studenten er aankomend collegejaar starten bij de Radboud Universiteit, bij jouw faculteit of bij jouw opleiding? Dan kan je vanaf nu het nieuw ontwikkelde prognosemodel gebruiken. Dit prognosemodel voorspelt al in een vroeg stadium de instroom van eerstejaarsstudenten (eerstejaars opleiding) in het aankomende studiejaar, voor zowel opleidingen, faculteiten als de Radboud Universiteit als geheel.

Het prognosemodel is ontwikkeld door de afdeling Institutional Research (divisie Academic Affairs, Radboud Services) om te voorzien in de groeiende behoefte aan vroegtijdige maar ook betrouwbare informatie over het aantal studenten dat bij de Radboud Universiteit komt studeren. Het prognosemodel doet een voorspelling op het niveau van opleidingen (zowel bachelor als master) en nationaliteitsgroep (NL, EER, niet-EER). Vervolgens worden deze voorspellingen geaggregeerd om ook de instroom op facultair en universitair niveau te voorspellen.

Welke gegevens gebruikt het prognosemodel?

Het prognosemodel gebruikt zowel de vooraanmeldgegevens die we als universiteit wekelijks ontvangen van Studielink als ook informatie uit ons eigen bronsysteem OSIRIS. Juist de combinatie van deze twee informatiebronnen maakt dat het prognosemodel al vroeg in het lopende studiejaar de instroom van het daaropvolgende studiejaar nauwkeurig en betrouwbaar kan voorspellen. 

Verdere ontwikkeling van het prognosemodel

Als vervolg op de prognose van de instroom van eerstejaarsstudenten in het aankomende collegejaar wordt het prognosemodel doorontwikkeld met ook een voorspelling van het totaal aantal studenten aan de Radboud Universiteit, per faculteit en opleiding, en een voorspelling van de instroom en het totaal aantal studenten over meerdere jaren. De afdeling Institutional Research houdt je op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Waar is het prognosemodel te vinden?

Je vindt het prognosemodel, inclusief een korte handleiding, toelichting over de gebruikte methoden en informatie over de accuraatheid van de voorspellingen via de link naar dit dashboard: https://www2.ru.nl/tableau/instroomprognoseradboud.html

Heb je vragen over het prognosemodel? Of suggesties voor de verdere doorontwikkeling? Mail dan naar ir [at] ru.nl (ir[at]ru[dot]nl).