Fontein op de campus
Fontein op de campus

Radboud Universiteit doet onderzoek naar financiële beloning

Gelijke beloning is een belangrijk thema dat aansluit bij de missie van de universiteit: bijdragen aan gelijke kansen voor iedereen. Daarom doet de Radboud Universiteit regelmatig onderzoek naar financiële beloning en wil zij transparantie hierover bevorderen. Het streven is om te komen tot een zo rechtvaardig mogelijk beloningsbeleid en meer begrip van de oorzaken van mogelijke beloningsverschillen, om deze effectief te kunnen verkleinen.

Onderzoek beloningsverschillen 2020-2022

Recent onderzoek naar de financiële beloning van het wetenschappelijk personeel aan de Radboud Universiteit toont aan dat er in de periode 2020-2022 beloningsverschillen waren tussen vrouwen en mannen: gemiddeld een verschil van 12% in het nadeel van vrouwen. Mannen verdienden gemiddeld € 5.609 bruto per maand en vrouwen € 4.940, een verschil van € 669. Ook laat het onderzoek zien dat vrouwelijke en mannelijke wetenschappers op de Radboud Universiteit bijna even vaak toelagen krijgen, maar dat mannen wel hogere bedragen ontvangen (en veelal op basis van ‘overige gronden’).

De ongelijke verdeling van mannen en vrouwen over de functiecategorieën en functieniveaus speelt een grote rol in het gemiddelde beloningsverschil. Zo zijn vrouwen minder vertegenwoordigd in de functies van universitair hoofddocent en hoogleraar en sterk geclusterd in docentfuncties (waar vaker sprake is van tijdelijke contracten, deeltijdaanstellingen en beperkte doorstroom naar hogere functieniveaus). Binnen functieniveaus ontstaan beloningsverschillen vaak door verschillen in leeftijd en carrièrefase; vrouwen zijn gemiddeld jonger en minder vaak én minder lang geleden gepromoveerd dan hun mannelijke collega’s. De gemiddelde beloningsverschillen variëren aanmerkelijk tussen de faculteiten. Ook hier zijn verschillen vaak een gevolg van het relatief lage aandeel vrouwen in de functies van hoogleraar en universitair hoofddocent en de effecten van andere factoren (leeftijd, carrièrefase, contractvorm en -omvang) verschillen per faculteit.

Werken aan gelijke kansen

Hoewel de verschillen in beloning voor een aanzienlijk deel verklaarbaar zijn of volgen uit verschillen in functie, vindt de Radboud Universiteit het geheel aan beloningsverschillen te groot om het bij die constatering te laten. Daarom heeft het college van bestuur een projectgroep opdracht gegeven om de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport uit te gaan werken in een plan van aanpak op drie hoofdlijnen:

  1. Doorstroom en bevordering naar hogere functies.
  2. Beloningsbeleid en de richtlijnen voor beloningsprocedures.
  3. Monitoring en transparantie over beloning (inclusief ondersteunend personeel).

Daarnaast zullen de faculteiten nadere analyses maken van eventuele beloningsverschillen binnen de eigen faculteit.

Vragen?

Benieuwd naar het volledige onderzoeksrapport? Klik dan hier.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Bureau Pouwels en begeleid door een stuurgroep van wetenschappers van diverse faculteiten.

Wanneer je als medewerker twijfelt aan de juistheid van jouw salaris- of functie-indeling, raadpleeg dan jouw leidinggevende of de HR-afdeling van je faculteit. Daarna kun je eventueel gebruikmaken van de UFO-bezwaarprocedure en de bezwaar- en beroepsprocedure van de Radboud Universiteit

Contactinformatie

Bij vragen over het onderzoeksrapport kun je contact opnemen met Joke Leenders (beleidsadviseur Divisie HR): joke.leenders [at] ru.nl (joke[dot]leenders[at]ru[dot]nl)