Justine Bakker geeft college
Justine Bakker geeft college

Radboud Universiteit verruimt mogelijkheden voor ontwikkeling van docenten

Het Radboud Teaching and Learning Centre en de afdeling Education Support hebben de handen ineengeslagen om een uitgebreider scholingsaanbod voor docenten te creëren. Dit aanbod sluit beter aan bij de ontwikkelbehoefte van docenten en biedt een doorlopende leerlijn van Basis Kwalificatie Onderwijs tot onderwijskundig leiderschap. Zo ondersteunt de Radboud Universiteit docenten beter in hun ontwikkeling. De eerste activiteiten starten dit najaar al.

Een goede start voor nieuwe docenten 

Speciaal voor nieuwe docenten aan de Radboud Universiteit organiseert het TLC welkomstbijeenkomsten om hen een warm welkom te geven en de mogelijkheid te bieden tot reflectie op hun nieuwe rol. Aan de hand van informele werkvormen maken deelnemers kennis met collega’s van andere opleidingen en leren ze ruimte te creëren voor reflectie op hun visie op academisch onderwijs en docentschap.  

In aanvulling hierop start Education Support vanaf januari de korte cursus ‘Start to teach’. Dit is een scholing van vier uur waarbij startende docenten kennis maken met een aantal basale (onderwijskundige) inzichten en vaardigheden die hen kunnen helpen om de eerste koud water vrees in de rol van docent te overwinnen.  

Herziening Basis Kwalificatie Onderwijs 

In nauwe samenwerking met faculteiten wordt de BKO-begeleiding in dit collegejaar herzien. Docenten krijgen meer mogelijkheden om vanaf de start van hun aanstelling stappen te zetten richting de BKO. Hierbij worden ruimere scholings- en begeleidingsmogelijkheden aangeboden. De eerste gerealiseerde stap is het uitbreiden van het cursusaanbod. In januari zal Education Support daarnaast in samenwerking met de faculteiten ook starten met de inrichting van BKO-community coaching op de faculteiten.  

Pilot Uitgebreide Kwalificatie Onderwijs 

Docenten die hun BKO hebben behaald en in hun onderwijspraktijk aan de slag gaan met curriculumontwikkeling of onderwijsvernieuwing kunnen deelnemen aan de pilot Uitgebreide Kwalificatie Onderwijs. In de UKO-pilot gaan onderwijsvernieuwing en docentontwikkeling hand in hand. Aan de hand van groepsgewijze bijeenkomsten en intervisie diepen deelnemers thema’s uit die kunnen helpen bij het realiseren van de onderwijsverandering waar ze aan werken. De UKO-pilot is een samenwerking van het TLC, Education Support en de Radboud Honours Academy. 

Leergang onderwijskundig leiderschap 

In samenwerking met het Centre for Academic Teaching van de Universiteit Utrecht, start het TLC met het aanbieden van en leergang Onderwijskundig Leiderschap. De leergang bestaat uit themabijeenkomsten met onderwerpen als visie op leren en doceren, interdisciplinair onderwijs, onderwijsinnovatie, curriculumontwikkeling en het managen van onderwijskundige veranderprocessen. De leergang is uitermate geschikt voor senior docenten die een regiefunctie hebben in het onderwijs. 

Bekijk het scholingsaanbod

Contactinformatie