Opening Academisch Jaar 2022-2023
Opening Academisch Jaar 2022-2023

Radboud Universiteitspenning voor Mirjam Ernestus en René Hagels

De Radboud Universiteitspenning in brons wordt jaarlijks uitgereikt aan medewerkers die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Radboud Universiteit. Dit jaar gaat de Radboud Universiteitspenning naar Mirjam Ernestus en René Hagels. Zij ontvangen de penning tijdens de viering van de 99e Dies Natalis op 20 oktober 2022.

Mirjam Ernestus

Mirjam Ernestus is sinds 2003 aan de Radboud Universiteit verbonden. Sinds 2012 als hoogleraar psycholinguïstiek en sinds 2017 als directeur van het onderzoeksinstituut Centre for Language studies (CLS).

De jury is onder de indruk van de grote impact van de activiteiten van Mirjam Ernestus, zowel op wetenschappelijk als op bestuurlijk en maatschappelijk vlak. Haar onderzoek naar taalverwerking oogst nationaal en internationaal grote waardering en haar onderwijs wordt als inspirerend ervaren. Met bedrevenheid geeft zij leiding aan het CLS en heeft daarmee een grote bijdrage geleverd aan het succes van het instituut. Ze zet zich in om jongere onderzoekers hun werk zo goed mogelijk te laten doen. Haar persoonlijke stijl en leiderschap wordt daarin geprezen en maakt haar een inspirerend voorbeeld. Door haar inzet heeft zij op zowel wetenschappelijk als bestuurlijk gebied bijgedragen aan het op de kaart zetten van de wetenschap en de Radboud Universiteit.

René Hagels

René Hagels is hoofd Educational & Study Facilities binnen de divisie Campus & Facilities. Zijn afdeling houdt zich bezig met de onderwijs- en gebouwfaciliteiten en heeft daarbij met de volledige universiteit te maken.

Als hoofd van de afdeling heeft hij in het bijzonder tijdens de coronacrisis een uitzonderlijke rol bekleed. Vanwege zijn brede kennis en verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijs en gebouwfaciliteiten bevond hij zich al snel in een expertfunctie op het gebied van het coronabeleid op de campus. Hij heeft plotseling moeten reageren op een zeer uitdagende en ontregelende situatie, en is er samen met zijn team in geslaagd om op korte termijn de organisatie van het onderwijs over een heel andere boeg te gooien. In uitzonderlijke tijden, waarin hij vaak last minute moest reageren op steeds nieuwe overheidsmaatregelen, heeft hij zich uitzonderlijk inventief, communicatief en constructief opgesteld. Hij wordt gewaardeerd voor de rust, vriendelijkheid en collegialiteit waarmee hij anderen heeft weten te motiveren om samen de lastige situatie hanteerbaar te maken. Daarmee heeft zijn optreden een positieve betekenis gehad voor het onderwijs en de hele campus.

Contactinformatie

Bekijk alle informatie over de Dies Natalis op ru.nl/diesnatalis. Heb je een vraag?

info [at] ru.nl (Neem contact op)

Thema
Actualiteiten