School Facility nieuwe leverancier receptiediensten

In 2022 is de aanbesteding voor hospitality- en receptiediensten doorlopen, waarbij de keuze is gemaakt om het zwaartepunt te verleggen naar hospitality. De aanbesteding is gewonnen door School Facility. Met ingang van 1 april 2023 heeft deze partij de dienstverlening van onze vorige leverancier Seris overgenomen.

Naast de vaste groep eigen medewerkers maken we voor de bemensing van de reception desks binnen de Radboud Universiteit gebruik van een externe dienstverlener zodat o.a. vakanties, uitval of verlof van de vaste collega’s kunnen worden opgevangen. In 2022 is de aanbesteding voor hospitality- en receptiediensten doorlopen. Deze aanbesteding is gewonnen door School Facility. Met ingang van 1 april 2023 heeft deze partij de dienstverlening van onze vorige leverancier Seris overgenomen. We bedanken Seris voor de dienstverlening die zij de afgelopen jaren op de campus hebben uitgevoerd.

Start samenwerking School Facility

De overeenkomst met School Facility is aangegaan voor een periode van 2 jaar en deze kan daarna nog met maximaal 2 jaar verlengd worden. Tijdens de aanbesteding zijn de taken intact gebleven, maar is mede vanuit het Serviceconcept de keuze gemaakt om het zwaartepunt te verleggen naar hospitality. Samen met School Facility willen wij aan de reception desks een hoogwaardige totaalbeleving aan alle klanten (studenten, gasten, bezoekers en medewerkers) bieden die aansluit bij de behoefte. Deze totaalbeleving leveren wij door een perfect samenspel van gastheerschap, omgeving, processen en middelen en het acteren op de behoefte en wensen van de klant van dat moment. Momenteel vindt de implementatie van de nieuwe leverancier receptiediensten plaats. Deze wordt begeleid door Anne-Mieke van den Hoeven (interim projectleider en teamleider reception desks). Zij en haar team zullen de komende tijd extra inzetten op teambuilding, versterking van het persoonlijke contact (gastvrijheid) en een goede landing van de nieuwe dienstverlener.