Erasmusgebouw lente
Erasmusgebouw lente

Somber financieel perspectief voor universiteit

Het financieel perspectief van de Radboud universiteit ziet er de komende jaren niet rooskleurig uit. Ook wij worden er door getroffen dat de Rijksbijdrage aan universiteiten flink afneemt. Tegelijkertijd blijven kosten stijgen door gestegen loonkosten en algehele inflatie. Bovendien zijn in de eerste contouren van het regeerakkoord forse bezuinigingen voor het wetenschappelijk onderwijs ingetekend, die op korte termijn reeds ingeboekt worden.

Ingrijpen zal noodzakelijk zijn om ook in de toekomst de financiële positie van de universiteit financieel solide te houden. In dat kader besloot het college van bestuur in mei al tot heroverweging van het Campusplan. Dat zal echter niet voldoende zijn om de  financiële problematiek op te lossen waarmee de universiteit te maken gaat krijgen in de komende jaren. Alle budgettaire eenheden moeten gaan bijdragen.  Dat zal vragen om het maken van lastige keuzes en het stellen van prioriteiten. De komende periode wordt dit samen met faculteiten verder verkend en voorbereid; nadere berichtgeving volgt.