Twee medewerkers in gesprek
Twee medewerkers in gesprek

Start pilot exitgesprekken

De Radboud Universiteit vindt het van groot belang om goede medewerkers aan te trekken, een aantrekkelijke werkgever te zijn en medewerkers te behouden. Om die reden is een pilot exitgesprekken gestart. De pilot bestaat uit een exit-enquête en verdiepende exitgesprekken voor medewerkers die de Radboud Universiteit verlaten.

Op deze manier willen we meer inzicht verkrijgen in de ervaringen van vertrekkende medewerkers op de Radboud Universiteit en de reden(en) van hun vertrek. Daarmee willen we leren van ervaringen en het werken op de Radboud Universiteit aantrekkelijker maken. 

De informatie zal gebruikt worden om verschillende aspecten van werken op de Radboud Universiteit te herzien en verder te ontwikkelen, wanneer de informatie daar aanleiding toe geeft. Die verschillende aspecten hebben betrekking op de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden, loopbaan- en talentontwikkeling, erkennen en waarderen, vitaliteit en gezondheid, sociale veiligheid, diversiteit en inclusie en leiderschap. 

Medewerkers die in de komende periode uit dienst gaan ontvangen een uitnodiging voor de enquête en een verdiepend gesprek per mail. De pilot loopt tot april 2024. Daarna zullen het proces en de inhoudelijke resultaten geëvalueerd worden. De bevindingen worden niet-herleidbaar en op hoofdlijnen teruggekoppeld aan de faculteiten en eenheden, tenzij anders met de betreffende medewerker is afgesproken.