Mirjam Groen-Vullinga & Anna Geurts
Mirjam Groen-Vullinga & Anna Geurts

Startersbeurzen voor onderzoekers Letterenfaculteit: samenwerking boven concurrentie

Hun expertisegebieden verschillen. Toch delen Radboud-universitair docenten Anna Geurts en Miriam Groen-Vallinga een startersbeurs voor onderzoekers binnen de Faculteit der Letteren, waarbij ze samen een promovendus begeleiden. Een voorbeeld dat aansluit op Erkennen & Waarderen. ‘Heel mooi dat we gezamenlijk deze kans krijgen.’

Het is geen vanzelfsprekendheid. Niet iedere nieuw aangestelde universitair docent krijgt namelijk een startersbeurs voor onderzoek toegewezen, simpelweg omdat er te weinig startersbeurzen zijn. Bij de Faculteit der Letteren waren er in 2023 zelfs tweemaal zoveel gegadigden als beschikbare startersbeurzen, waarna het managementteam van het Radboud Institute for Culture and History (RICH) voorstelde om de startersbeurzen aan duo’s toe te kennen. ‘Ze riepen ons als universitair docenten op om onderling in gesprek te gaan en bij elkaars expertisegebieden te zoeken naar raakvlakken’, zo blikt Groen-Vallinga terug. ‘Doel was om op basis van die raakvlakken nieuwe onderzoeksonderwerpen te vinden en zo gelijktijdig de eigen expertisegebieden te voeden.’

Van raakvlak naar onderzoek

Door die oproep raakten Groen-Vallinga, universitair docent oude geschiedenis, en Geurts, universitair docent cultuurgeschiedenis, met elkaar in gesprek. ‘Daarin bleek dat we allebei een onderzoeksinteresse hebben naar de belevingswereld van mensen, los van specifieke historische periodes’, leggen Groen-Vallinga en Geurts uit. ‘En dan met name van maatschappelijke groepen waar nog weinig over bekend is.’ Dat raakvlak bracht een gezamenlijk onderzoeksonderwerp teweeg: de tijds- en ruimtebeleving van arbeiders in Romeinse mijnen en steengroeves. ‘We willen meer te weten komen over de cultuur van die arbeiders gedurende de keizertijd. Zo hopen we een groter begrip van de diversiteit aan menselijke ervaringen te krijgen’, lichten Geurts en Groen-Vallinga toe. ‘Die inzichten kunnen ook weer helpen om na te denken over werkomstandigheden in het heden.’

Absolute toevoeging 

Onlangs hebben ze gezamenlijk een promovenda aangenomen, Demi Storm. Die gaat de komende vijf jaar het onderzoek verrichten. Beide universitair docenten zijn over de duo-aanpak te spreken. Geurts: ‘Normaliter is er bij de toewijzing van startersbeurzen concurrentie, maar nu ligt de nadruk juist op samenwerken. Onontbeerlijk bij het slagen hiervan was dat de RICH-directie al een structuur had ontworpen om op korte termijn met elkaar aan de slag te kunnen.’ Groen-Vallinga vult aan: ‘De ervaring van een promovendus begeleiden is een absolute toevoeging aan je cv. Heel mooi dat we daar gezamenlijk de kans voor krijgen, dat voelt als erkenning en waardering. Ik ben sowieso voorstander van interdisciplinair werken. Door onze samenwerking bij de begeleiding van de promovendus leren we ook meer over elkaars expertisegebieden.’ 

Geurts: ‘We zitten als universitair docenten aan het begin van onze vaste aanstelling, waarschijnlijk gaan we nog jarenlang met elkaar samenwerken. Fijn dat de begintijd niet door concurrentie gekenmerkt wordt, maar door de vraag hoe iedereen een stapje verder komt.’ Samen: ‘Dat geeft een goed gevoel.’

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Faculteit der Letteren