Terugblik Excursie Malta: Tracing the footsteps of the canon law in Malta

Van 30 mei tot 4 juni organiseerden de leerstoel Kerkgeschiedenis/Canoniek recht (Daniela Mueller) en de leerstoel Canoniek recht van de Theologische Universiteit Münster (Thomas Schüller) een gezamenlijke excursie naar Malta met als titel: Tracing the footsteps of the canon law in Malta – From Inquisitors, knight orders and ecclesiastical hierarchy.

Malta

Malta is het enige land met een Arabisch dialect als officiële taal, waarvan de meerderheid van de bevolking (ongeveer 90%) behoort tot de christelijke denominaties en waar de katholieke confessie de staatsgodsdienst is. De lange christelijke traditie van het eiland blijkt nog steeds uit de Sint-Paulusgrot, waar de apostel Paulus volgens de beschrijving in Handelingen 27, 27-28,10 na een schipbreuk in het jaar 60 aan land zou zijn gegaan en waar tegenwoordig catacomben te zien zijn als getuigen van de vroegchristelijke bevolking.

Een hoogtepunt van de reis was het lange gesprek met aartsbisschop Charles Scicluna, een van de door paus Franciscus aangestelde secretarissen van de Congregatie voor de Geloofsleer.

Hoogtepunt

De situatie van de theologie was een van de hoofdpunten van het gesprek met de decaan van de theologische faculteit in Malta, Reverend Stefan Attard. Het bezoek aan de faculteit werd verdiept door gesprekken met de kerkhistoricus Nicolas Joseph Doublet en de canonist Rev. Kevin Schembri, die onze groep vervolgens uitnodigde op het officialaat, dat gevestigd is in het oude aartsbisschoppelijk paleis. Daar kregen we ook inzicht in de lopende procedures voor de kerkelijke rechtbank (nietigverklaring van huwelijken en heiligverklaringen). Een hoogtepunt van de reis was het lange gesprek met aartsbisschop Charles Scicluna, een van de door paus Franciscus aangestelde secretarissen van de Congregatie voor de Geloofsleer. De inquisitie van Malta, die actief was van 1561 tot 1798, maar in de hele periode niet meer dan 8 doodvonnissen uitsprak, werd ons uitgelegd aan de hand van een wetenschappelijke rondleiding door het paleis van de inquisiteur door de expert Kenneth Cassar.

Bewogen geschiedenis

De archieven van de inquisitie, die als een compleet corpus zonder hiaten bewaard zijn gebleven, werden aan ons toegelicht door de hoofdarchivaris, Mario Gauci. Opvallend waren de vele processen die werden gevoerd tegen islamitische slaven wegens magie. In de 18e eeuw werd er echter ook een lawine van rechtszaken tegen de vrijmetselaars aangespannen, zoals we te zien kregen tijdens ons bijzondere bezoek aan de loge van de vrijmetselaars in Malta.

De bewogen geschiedenis van de Orde van Malta - de enige overgebleven kruisvaardersorde - is op Malta overal zichtbaar, of het nu in het Grootmeesterpaleis is of in de prachtige Sint-Janscokathedraal. De hoofdstad Valletta onthult al het strategische belang dat Malta had in de strijd van de ridders tegen de oprukkende Ottomanen op zee in de 16e eeuw, met als hoogtepunt het beroemde beleg van 1565. De presentaties van de studenten, die gekoppeld waren aan de respectievelijke historische gebeurtenissen ter plaatse, brachten deze verschillende aspecten van de reis op een levendige manier tot leven. De studenten van beide universiteiten profiteerden van de levendige onderlinge uitwisseling - net als wij, de docenten.