Terugblik Sympodium - Studeren: niet lijden maar leiden

Stel jij aan studenten wel eens de vraag hoe zij willen leren? We hebben het zelden over de onderwijsvisie van studenten, maar waarom eigenlijk? Vaak staat dit onderwerp als een olifant in de collegezaal. Om de studentenvisie op onderwijs te laten klinken, organiseerde de Special Interest Group ‘Onderwijsvisie van studenten’ op 15 juni een symposium waarbij studenten op het podium stonden en het woord voerden.

In tien door studenten verzorgde workshops leerden de deelnemers, een groot gezelschap van docenten en niet-docenten, vanuit het perspectief van studenten kijken naar allerlei aspecten van het wetenschappelijk onderwijs. Studenten van het Radboud Creative Collective hadden voor deze dag de onderstaande video gemaakt met verrassende inzichten over wat studenten nu echt graag willen en nodig hebben in hun onderwijs. De opbrengsten van de dag worden gebundeld in een boekje en in oktober aangeboden aan de nieuwe rector van onze universiteit. Zo start de rector met frisse inzichten.

Leerpunten van het symposium

Uit oude rollen stappen

In de workshop ‘Uit oude rollen stappen’ kwam naar voren dat ‘leren is loslaten’. Docenten moeten studenten het vertrouwen geven om regie te pakken in hun eigen leerproces. Daarbij is het de uitdaging voor de docent om niet onbedoeld het leren te regisseren met strikt geformuleerd opdrachten of alleen maar docent-student feedback. Juist als studenten zelf regisseur mogen zijn, ontstaat leren. 

Student als aankomende collega

In onder meer de workshop ‘STUdentiKOze dilemma’s’ ging het over de rol van Students as Teachers en de Studentkwalificatie Onderwijs (StuKO), als tegenhanger van de Basis Kwalificatie Onderwijs voor docenten. Juist in de wisselwerking tussen studenten als beginnende collega’s en docenten ontstaat onderwijs dat goed aansluit op studenten. De werkpraktijk is daarbij voor zowel docenten als Students as Teachers leerzaam.

Benadrukken van de universitaire leergemeenschap

Is studeren meer dan alleen colleges volgen? Jazeker! In de workshop ‘Lekker kritisch’ kwamen deelnemers – zowel studenten als docenten – erachter dat niet alle studenten zich verbonden voelen met hun opleiding en dat steeds meer studenten alleen voor colleges naar de campus komen. De medezeggenschap mist daardoor de verbinding met hun achterban en de slagkracht om inspraak uit te oefenen in het proces van onderwijsontwikkeling. Docenten kunnen nieuwe studenten meer de weg wijzen in wat studeren allemaal inhoudt en benadrukken dat studenten deel uitmaken van een universitaire leergemeenschap.

Aandacht voor perspectieven

Bovenal maakt het symposium duidelijk dat docenten en studenten zich meer mogen inleven in elkaars perspectieven en dat er meer aandacht mag zijn voor de mens achter de student en medewerker. Juist het uitwisselen van ervaringen en perspectiefverplaatsing, zorgt voor een veilige en inclusieve leeromgeving en een rijk leerklimaat.

Contactinformatie