Invoer vakantie-uren
Invoer vakantie-uren

Teveel vakantie-uren over aan einde jaar?

Het blijkt dat veel medewerkers op dit moment nog teveel vakantie-uren over hebben aan het einde van het jaar. Hou er rekening mee dat als je geen schriftelijke afspraak hebt gemaakt met je leidinggevende dat je maximaal 80 vakantie-uren (naar rato) mee mag nemen naar het nieuwe jaar. Heb je meer dan 80 vakantie-uren aan het eind van het jaar, dan moet je terug naar de standaard variant van de flexibele werkduur

Ben jij één van die medewerkers?

  • Check dan allereerst of je al je opgenomen vakantie-uren ook daadwerkelijk hebt geregistreerd in BASS;
  • Heb je minder vakantie opgenomen dit jaar, kijk dan of het nog mogelijk is om opgebouwde vakantiedagen dit jaar nog zoveel als mogelijk op te nemen. Het is belangrijk om bij te komen van het werk en uit te rusten;
  • Het is mogelijk vakantie-uren in te zetten of te verkopen in het Keuzemodel. Dit kan nog tot en met 30 november.