Erkennen en Waarderen praatplaat
Erkennen en Waarderen praatplaat

Themacommissies voor Erkennen en Waarderen

Per 1 april zullen, op verzoek van het faculteitsbestuur, Sabine Geurts, Hanneke den Ouden en Serena Daalmans, een programma Erkennen en Waarderen opzetten, gebaseerd op de adviezen vanuit het rapport: ‘Gebalanceerd erkennen en waarderen binnen FSW’. Het programmateam start met de adviezen die gerelateerd zijn aan de thema’s Werkdrukvermindering en Loopbaanpaden en- profielen.

De komende periode zullen Sabine, Hanneke en Serena per thema een themacommissie formeren, die samen met het programmateam gaat nadenken over concretisering en implementatie van de adviezen betreffende elk van de thema’s.

Themacommissie 'werkdrukvermindering'

Is werkdruk ook een thema dat je belangrijk vindt en waarover je graag wilt meedenken? Dan zijn wij vanuit het ‘Erkennen en Waarderen’ programmateam op zoek naar jou! We willen met een (kleine) groep betrokken collega’s in een themacommissie ‘werkdrukvermindering’ gaan verkennen hoe we het verlagen van werkdruk binnen FSW daadwerkelijk handen en voeten kunnen geven. En omdat we deze plannen een breed gedragen basis willen geven, zoeken we betrokken mensen vanuit de verschillende groepen binnen FSW. We willen graag dit academisch jaar nog een vliegende start maken. Als je interesse hebt voor deelname aan deze themacommissie, maak dit dan voor half mei kenbaar via ons e-mailadres erkennen-waarderen-fsw [at] socsci.ru.nl (erkennen-waarderen-fsw[at]socsci[dot]ru[dot]nl)met als onderwerp: ‘Werkdrukvermindering’.

Klankbordgroep ‘loopbaanpaden en -profielen’

Het programmateam ‘Erkennen en Waarderen’ van FSW is op zoek naar een aantal collega’s die willen deelnemen aan een klankbordgroep voor het thema “Loopbaanpaden en -profielen”. Dit thema zal in eerste instantie worden opgepakt met de diverse opleidings- en onderzoeksdirecteuren binnen FSW. Wel willen we in een vroeg stadium, de koers die wordt uitgezet spiegelen aan een breed samengestelde klankbordgroep (met diversiteit in perspectieven). Als je interesse hebt voor de klankbordgroep, laat ons dit dan voor half mei weten via een berichtje aan: erkennen-waarderen-fsw [at] socsci.ru.nl (erkennen-waarderen-fsw[at]socsci[dot]ru[dot]nl), met als onderwerp ‘Loopbaanpaden’.

Sabine, Hanneke en Serena (programmateam E&W FSW) hopen op veel enthousiaste reacties, zodat we als faculteit echt het verschil kunnen gaan maken op gebied van erkennen en waarderen.  

Contactinformatie