Babyvoetjes
Babyvoetjes

Tijdelijk dienstverband en zwangerschaps-/bevallings- en/of ouderschapsverlof

Als er tijdens een tijdelijk dienstverband zwangerschaps-, ouderschaps- of bevallingsverlof is opgenomen, wordt dit tijdelijke dienstverband in principe verlengd met de duur van dit verlof. Dit heeft het college van bestuur besloten naar aanleiding van een verzoek van de ondernemingsraad.

Tijdelijk contract als promovendus 

In artikel 2.5 van de CAO is bepaald dat het tijdelijke dienstverband op verzoek van de promovendus wordt verlengd met de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof en/of ouderschapsverlof. Dat verlof moet dan wel tijdens dit tijdelijke dienstverband opgenomen zijn. In de standaard indiensttredingsbrief voor promovendi is deze informatie inmiddels opgenomen. Dit voorkomt dat het promotieonderzoek niet tijdig kan worden afgerond. 

Overige tijdelijke contracten

Voor alle andere tijdelijke dienstverbanden geldt het uitgangspunt om een tijdelijke dienstverband te verlengen als tijdens de duur van dat tijdelijk dienstverband zwangerschaps- en bevallingsverlof en/of ouderschapsverlof is opgenomen. Hierbij geldt dat een verlenging moet passen binnen de maximale duur van tijdelijke dienstverbanden zoals beschreven staat in artikel 2.4 van de CAO. De maximale duur van tijdelijke dienstverbanden is afhankelijk van de functie van de medewerker.

Is de maximale duur van tijdelijke dienstverbanden al bereikt, dan is een tijdelijke verlenging met de duur van het opgenomen zwangerschap- en bevallingsverlof en ouderschapsverlof niet mogelijk, omdat dan een vast dienstverband ontstaat. Als dit het geval is dan moeten faculteiten en diensten uitzoeken welke andere mogelijkheden er zijn om vertraging in de werkzaamheden te voorkomen. Te denken valt dan aan het regelen van vervanging of ondersteuning.

Vragen?

Heb je vragen hierover neem dan contact op met je HR-medewerker.