Berchmanianum campus Radboud Universiteit
Berchmanianum campus Radboud Universiteit

Tweede inschrijvingsronde nieuw BKO-traject van start

Het is vanaf nu mogelijk je aan te melden voor een start met het nieuwe BKO-traject in collegejaar 2023-2024.

In het begin van het collegejaar zal dit nog steeds in de vorm van een pilot zijn. De pilot loopt naar verwachting tot begin 2024. In deze periode wordt de nieuwe werkwijze nog op een aantal punten doorontwikkeld. Het aantal docenten dat vanaf september 2023 kan deelnemen aan de pilot is daarom nog steeds beperkt. Als je je aanmeldt voor de pilot, ben je dus niet gegarandeerd van een plek in de pilot vanaf september 2023.

In de loop van collegejaar 2023-2024 hopen we de mogelijkheden voor deelname geleidelijk op te schalen zodat alle docenten voor wie deelname passend is aan de slag kunnen. Ook verwachten we in het begin van 2024 tot definitieve afspraken over de invulling van de nieuwe werkwijze te komen.

Als je in de loop van het komende collegejaar wil starten aan jouw BKO-traject, dan moet je je inschrijven via een van de onderstaande links. Deelname aan de pilots bij de vijf deelnemende faculteiten is mogelijk via de onderstaande links.

Overgangsregeling 

Voor docenten die hun BKO dit collegejaar in de oude stijl willen afronden, komt er voor het komende halfjaar een overgangsregeling. Als je al gestart bent met het samenstellen van je BKO-portfolio en je inschat dat je het portfolio vóór september 2023 kunt afronden, kan je meedoen.

De overgangsregeling is alleen beschikbaar voor docenten bij de faculteiten die meedoen aan de pilot. Aanmelden kan tot 1 mei 2023. Als je je niet aanmeldt, wordt ervan uit gegaan dat je je BKO behaalt volgens de nieuwe werkwijze.

Meld je aan voor de overgangsregeling

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Education Support