onderhandelaarsakkoord cao
onderhandelaarsakkoord cao

Universiteiten en werknemersorganisaties bereiken onderhandelingsresultaat over cao-NU 2023

Meer vaste contracten voor docenten, 9,0% salarisverhoging per 1 augustus en een eenmalige uitkering van maximaal €1200,- bruto
 
De onderhandelaars van werkgeversvereniging Universiteiten van Nederland en de werknemersorganisaties hebben op 28 juni een onderhandelingsresultaat bereikt over de cao Nederlandse Universiteiten 2023. De cao-partijen spreken een loonsverhoging af van 9,0% per 1 augustus 2023, met hierbij een eenmalige uitkering van maximaal €1200,- bruto. Verder spreken universiteiten af dat het aantal docenten met een tijdelijk contract als percentage van het totaal onderwijzend wetenschappelijk personeel in drie jaar wordt teruggebracht van 15,0% naar 13,5%. Dit zijn circa driehonderd nieuwe vaste banen.

Loonparagraaf

Per 1 augustus 2023 krijgen alle medewerkers onder de cao Nederlandse Universiteiten een loonsverhoging van 9,0%. Deze verhoging wordt in september uitbetaald. Hiernaast ontvangen alle medewerkers een eenmalige uitkering. Vanwege de gestegen kosten door inflatie is deze uitkering verschillend voor verschillende loonschalen. Op basis van een voltijds dienstverband bedraagt de eenmalige uitkering € 1200,- bruto voor werknemers die het sectorale minimumuurloon ontvangen, € 1000,- bruto voor werknemers tot en met schaal 9, en € 800,- bruto voor werknemers vanaf schaal 10.

Meer vaste contracten docenten

Universiteiten gaan met dit onderhandelingsresultaat het aantal vaste banen vergroten. Dit doen de partijen na een gezamenlijke studie naar de contractuele positie van docenten. Binnen drie jaar moet het aantal docenten met een tijdelijk contract als percentage van het wetenschappelijk personeel bestaande uit hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en docenten zijn teruggedrongen tot 13,5%. Op dit moment ligt het aantal tijdelijke contracten in die groep op 15%. 

Looptijd

De cao loopt van 1 april 2023 tot en met 30 juni 2024 en is van toepassing op de bijna 64.000 medewerkers werkzaam in de universitaire sector. De tekst van het onderhandelingsresultaat met daarin alle aanpassingen kun je hier teruglezen. 

Achterbanraadpleging

De cao-partijen leggen het onderhandelingsresultaat voor aan hun achterban en streven ernaar uiterlijk op 26 juli een definitief cao-akkoord te hebben.