Twee mensen die notities maken op hun laptop en op papier.
Twee mensen die notities maken op hun laptop en op papier.

Update aantal functieprofielen

Jouw functie is ingedeeld in een zogenaamd functieprofiel. Dit geldt voor iedereen die bij de universiteit werkt. Alle functieprofielen zijn vastgelegd in het universitair systeem van functieordenen (UFO). Per 1 maart 2023 is een nieuwe versie van dit universitair functie-ordeningssysteem (UFO) ingevoerd. 

De volgende functieprofielen zijn aangepast: ‘Afdelingshoofd’, ‘HR-adviseur’ en van een aantal WP-profielen zijn verschillende vertalingen voor dezelfde begrippen gelijk getrokken. De gewijzigde profielen zijn te vinden in het geautomatiseerde UFO-systeem. Om in te loggen heb je de volgende gegevens nodig:  Gebruikersnaam: ru / Login: rufo

Alle medewerkers voor wie de UFO-update gevolgen heeft, zullen persoonlijk geïnformeerd worden.