laptop
laptop

Update aantal functieprofielen

Jouw functie is ingedeeld volgens een zogenaamd functieprofiel. Dit geldt voor iedereen die bij de universiteit werkt. Alle functieprofielen zijn vastgelegd in het universitair systeem van functieordenen (UFO).

Per 1 juli 2024 is een nieuwe versie van het universitair functieordeningssysteem ingevoerd, UFO 12.0. In deze UFO 12.0 update, vastgesteld door de CAO-tafel, zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  1. Er zijn tekstuele aanpassingen van de UFO-profielen  ‘Administrateur’ en ‘Beleidsdirecteur’. 
  2. Er is een nieuw profiel van ‘Recruiter’ ontwikkeld.
  3. Bij alle functieprofielen zijn de geldbedragen die in verschillende UFO-profielen genoemd worden aangepast vanwege inflatie. 


Alle wijzigingen worden verwerkt in het geautomatiseerde UFO-systeem. Je krijgt persoonlijk bericht als deze update gevolgen heeft voor jou. De gewijzigde profielen zijn te vinden in het geautomatiseerde UFO-systeem. Om in te loggen heb je de volgende gegevens nodig:  Gebruikersnaam: ru / Login: rufo.

Meer informatie

Komend najaar volgt UFO-update 12.1. Deze update gaat over aanpassing van de IT-functies. 

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Human Resources