Erasmusgebouw lente
Erasmusgebouw lente

Update personeelsenquête 2024

In januari heb je een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de personeelsenquête, waarin je anoniem feedback kon geven over onder andere sociale veiligheid, jouw leidinggevende, werkdruk en faciliteiten. IVA Onderwijs heeft inmiddels de definitieve cijfers van het aantal deelnemers, die we met jou willen delen.

Respondenten 2024

Dit jaar heeft 55% van alle medewerkers van de Radboud Universiteit de personeelsenquête ingevuld. Dit is een stijging van 9% ten opzichte van de vorige editie in 2022! De organisatie is erg blij met dit resultaat en wil je bedanken voor jouw deelname. Door jouw deelname in de personeelsenquête wordt inzichtelijk welke onderwerpen aandacht verdienen in het streven naar een goede en veilige werkomgeving en werkinhoud. 

Resultaten

Met jouw feedback worden de eerste stappen gezet. De resultaten worden momenteel door IVA onderwijs in overzichtelijke rapportages gezet. Deze rapportages worden in de loop van april gedeeld met de organisatie, zowel op het niveau van de universiteit als het niveau van de faculteiten/diensten en onderliggende groepen/afdelingen. Per faculteit zullen de uitkomsten worden besproken door de afdelingen en het faculteitsbestuur, hierbij kiest de faculteit het eigen passende proces. Deze besprekingen dienen ertoe om gezamenlijk te komen tot benodigde acties, zowel om verbeterpunten op te lossen als om positieve punten te behouden. In 2022 gaven medewerkers aan over het algemeen zeer tevreden te zijn over hun werk en werkomgeving en gaven aan plezier te hebben in hun werk. Zij beoordelen hun werk in 2022 gemiddeld met rapportcijfer 7,8. Hoe hoog zal de score in 2024 zijn?

En de slagroomtaart?

Voor teams met het hoogste response percentage zijn slagroomtaarten beschikbaar. Als jouw team een slagroomtaart heeft gewonnen, krijg je dit te horen van het bestuur of je HR-afdeling.

Resultaten personeelsenquete 2022

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Human Resources