Icoon met drie personen in een hand
Icoon met drie personen in een hand

Update sociale veiligheid

Decaan Evelyn Kroesbergen blikt terug op de ontwikkelingen rondom het facultaire speerpunt sociale veiligheid en kijkt vooruit naar het komend collegejaar.

Afgelopen jaar is er veel gebeurd op het gebied van sociale veiligheid. Aan het eind van dit academisch jaar geef ik graag een korte terugblik en update, mede omdat inspanningen rondom sociale veiligheid niet altijd direct zichtbaar zijn. Vanwege de vertrouwelijkheid bij casuïstiek wordt bijvoorbeeld vaak alleen gecommuniceerd met betrokken medewerkers en studenten. Belangrijke zaken gerelateerd aan sociale veiligheid worden in het faculteitsbestuur en in de FGV besproken. 

Omdat we het van groot belang vinden dat echt iedereen binnen onze faculteit zich veilig voelt om zichzelf te zijn en zich te uiten, blijven we werken aan sociale veiligheid. Er zijn zeker nog stappen te zetten, maar ik ben trots op de ontwikkelingen die ik afgelopen jaar in de faculteit heb gezien, dankzij jullie! 

Programma sociale veiligheid

Het programma sociale veiligheid is uitgerold, en ik hoop en verwacht dat jullie daar wél wat van gemerkt hebben. Met o.a. trainingen, heidagen, intervisiegroepen voor leidinggevenden, de ‘Oog voor elkaar Week’ en workshops is er in veel groepen gewerkt aan bewustwording en handelingsrepertoire rondom ongewenst gedrag. We zien dat de betrokkenheid hierbij groot is. Ook zie ik positieve ontwikkelingen in de feedbackcultuur waar we aan werken. Er wordt steeds vaker in een vroegtijdig stadium gesignaleerd dat bepaald gedrag een ongewenst effect heeft en mensen worden daarop aangesproken om bewustwording te creëren en verandering te bewerkstelligen. Daarnaast besteden wij als faculteitsbestuur aandacht aan sociale veiligheid in gesprekken met leidinggevenden en directeuren.

Casuïstiek

In sommige gevallen is het faculteitsbestuur betrokken bij casuïstiek en waren meer stappen nodig dan alleen iemand aanspreken (bijvoorbeeld individuele coaching of mediatie). Op deze manier kan ongewenst gedrag veel sneller worden aangepakt dan in het verleden. Als casuïstiek tot een extern onderzoek leidt, duurt het proces vaak erg  lang, dat is voor niemand prettig. In dat kader wil ik ook graag melden dat rondom de casus die het afgelopen jaar in het nieuws was bij Argos, er nog gesprekken gevoerd worden om tot een goede oplossing te komen. Binnenkort communiceren wij in een apart artikel uitgebreid over de processen die bij casuïstiek komen kijken.

Lering uit demonstraties

Ook de verschrikkelijke beelden van oorlogssituaties, nationale en internationale (politieke) ontwikkelingen en zeker ook de daaraan gerelateerde demonstraties op de campus hebben veel FSW’ers geraakt. Het doet mij inzien hoe complex het begrip veiligheid is en hoe het raakt aan bijvoorbeeld academische vrijheid en de grenzen daarvan. En nog steeds ervaren velen een gevoel van onrust of onveiligheid, op velerlei manieren, zowel degenen betrokken bij de demonstraties, als zij die zich juist door de demonstraties aangesproken of onveilig voelden of de druk ervaren om een standpunt in te nemen. Als faculteitsbestuur zijn we hierover zoveel mogelijk in gesprek gegaan met de verschillende groepen in de faculteit. 

Ook zijn er gesprekken gevoerd over dit thema met leidinggevenden en directeuren, in afdelingen en in de FGV. In de FGV hebben we besloten dat we komend jaar de afdelingen zullen stimuleren en faciliteren om verder in gesprek te gaan over wezenlijke thema’s als academische vrijheid (en de grenzen daarvan), (sociale) veiligheid, maatschappelijke betrokkenheid en samenwerkingsrelaties. Ik kijk uit naar constructieve gesprekken waarin we met elkaar spreken en leren over de grondvesten van de academie en zo samen bouwen aan een nog mooiere – en veiligere - faculteit! 

Evelyn Kroesbergen
Decaan Faculteit der Sociale Wetenschappen

Vragen of zorgen

Heb je vragen of zorgen die je wilt delen of heb je andere hulp nodig? Ga dan in gesprek met collega’s of je leidinggevenden. Ook kun je in gesprek met een vertrouwenspersoon of met een campuspsycholoog.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
FSW Bestuur