Faculteitsbestuur Faculteit der Sociale Wetenschappen voor het Maria Montessorigebouw
Faculteitsbestuur Faculteit der Sociale Wetenschappen voor het Maria Montessorigebouw

Update vanuit het Faculteitsbestuur FSW - April

Het bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen brengt je op de hoogte van de bezigheden van de laatste weken.

Het bestuur heeft naar aanleiding van een aantal recente benoemingen besproken hoe de benoemingsprocedures voor de organisatie inzichtelijker kunnen worden gemaakt. Tevens heeft het bestuur een aantal aandachtspunten voor een op te stellen format Rapport benoemingsadviescommissie (BAC) geformuleerd.

Verder heeft het faculteitsbestuur de afgelopen weken voorjaarsgesprekken gevoerd met het onderwijsinstituut, de onderzoeksinstituten en opleidingen. De volgende onderwerpen kwamen hier aan de orde: 

 • Implementatie onderwijsvisie
 • Actiepunten uit onderwijskwaliteitscyclus
 • Visitaties
 • Keuzegids Universiteiten
 • In- en doorstroom naar de master
 • Internationalisering
 • Nieuwe opleidingen
 • Personeelsplanning
 • Werkdruk
 • Erkennen en Waarderen
 • Studieomgeving
 • Sociale veiligheid
 • Financiën

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
FSW Bestuur