Faculteitsbestuur Faculteit der Sociale Wetenschappen voor het Maria Montessorigebouw
Faculteitsbestuur Faculteit der Sociale Wetenschappen voor het Maria Montessorigebouw

Update vanuit het Faculteitsbestuur FSW - Juni

Het bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen brengt je op de hoogte van de bezigheden in de maand juni.

12 juni 2024

Recent is het hoofdlijnenakkoord gepresenteerd door de nieuwe regering. Op welke wijze uitvoering gegeven wordt aan het hoofdlijnenakkoord is momenteel nog niet duidelijk. Wel is bekend dat er financieel uitdagende tijden aan komen. Het bestuur heeft hierover eerder bericht in de Weekly. In het bestuursoverleg heeft het bestuur de laatste stand van zaken besproken.  

5 juni 2024

De FSW Code of Conduct is al een aantal jaren een bijlage bij de Onderwijs- en Examenregeling. Het bestuur heeft deze Code of Conduct aangepast na advies te hebben ingewonnen bij de Diversity, Equity and Inclusion (DEI) Commissie, opleidingscommissies en de FGV. Deze zal binnenkort worden gedeeld met de organisatie. 

Het bestuur heeft wederom gesproken over de demonstraties op de campus en de mogelijke implicaties hiervan voor medewerkers en studenten.

Op 5 juni heeft het jaarlijkse gesprek tussen de vertrouwenspersonen voor medewerkers en het bestuur plaatsgevonden. Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zijn onder andere de samenstelling van het team van vertrouwenspersonen, de sociale veiligheid binnen de faculteit en het jaarverslag 2023 van de vertrouwenspersonen. 

Openbare besluitenlijst

5 juni 2024

  • Het bestuur stelt de Code of Conduct vast

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
FSW Bestuur