Kennisveiligheid
Kennisveiligheid

Vragen of advies over kennisveiligheid?

Kennisveiligheid is een belangrijk onderwerp in hoger onderwijs en onderzoek. Daarom is er een Adviesteam Kennisveiligheid, dat je kunt bereiken bij vragen en voor advies.

Als Radboud Universiteit willen we onze kennis delen waar het kan en deze beschermen waar het moet. Daarom streven we bij internationale samenwerking naar bewuste samenwerking met oog voor de kansen en de risico’s. Steeds meer collega’s krijgen te maken met internationale samenwerking. Daarom willen we je in dit bericht graag informeren over de hulp die je op dit terrein kunt krijgen.

Wat is kennisveiligheid?

Bij kennisveiligheid gaat het in de eerste plaats om het voorkomen van ongewenste overdracht van gevoelige kennis en technologie. Van ongewenste overdracht is sprake als onze nationale veiligheid in het geding komt. Daarnaast gaat het om heimelijke beïnvloeding van onderwijs en onderzoek door andere staten. Die inmenging brengt de academische vrijheid en sociale veiligheid in gevaar (denk bijvoorbeeld aan druk op onderzoekers). Tot slot gaat kennisveiligheid over ethische kwesties die een rol kunnen spelen bij samenwerking met landen die de grondrechten niet respecteren.

Wanneer heb je te maken met kennisveiligheid

Er zijn veel gebieden die samenhangen met kennisveiligheid. Je kunt er bijvoorbeeld mee te maken hebben als je:

  • Een samenwerking aangaat: bijvoorbeeld als de samenwerkingspartner niet aansluit bij de waarden van onze universiteit op academisch en ethisch terrein
  • Onderzoek doet: bijvoorbeeld als het een gevoelig onderzoeksgebied betreft, zoals wanneer resultaten ook militaire relevantie hebben
  • Iemand aanneemt: bijvoorbeeld als diegene vanuit een sanctie-land of -organisatie komt of als een CV problematische affiliaties bevat

Het is dus belangrijk dat je jezelf de vraag stelt of er kennisveiligheidsissues in het geding zouden kunnen zijn in jouw werk. Je staat zeker niet alleen bij het beantwoorden van deze vraag. De Radboud Universiteit wil haar medewerkers toerusten en ondersteunen bij de aanpak van kennisveiligheidsvraagstukken. Daarom is er – onder andere – een Adviesteam Kennisveiligheid ingesteld.

 

Vragen en advies over kennisveiligheid

Heb je te maken met een internationale samenwerking? Denk dan ook even na over kennisveiligheid. En neem gerust contact op: we denken graag met je mee over kleine en grote vragen.

Je kunt met je vragen over kennisveiligheid terecht bij het adviesteam kennisveiligheid van de Radboud Universiteit. Dit team bestaat uit enkele deskundigen met relevante expertise op het gebied van (kennis)veiligheid. Je kunt het adviesteam bereiken via het e-mailadres kennisveiligheid [at] ru.nl (kennisveiligheid[at]ru[dot]nl). We streven ernaar je binnen een werkdag antwoord te geven.

Wat doet het adviesteam?

Het team:

  • geeft gevraagd (en ongevraagd) advies aan de portefeuillehouder kennisveiligheid in het CvB;
  • pakt kennisveiligheidsvraagstukken op;
  • zorgt voor afstemming met andere delen van het veiligheidsbeleid;
  • betrekt indien nodig deskundigen uit andere vakgebieden (bijvoorbeeld juristen, HR, personen met vakinhoudelijk expertise op een bepaald onderzoeksgebied);
  • beziet de balans tussen de kansen die internationale samenwerkingen in onderwijs en onderzoek bieden en de risico’s op het gebied van kennisveiligheid.