Er zijn voor medewerkers met een hart voor duurzaamheid talloze initiatieven op de campus
Er zijn voor medewerkers met een hart voor duurzaamheid talloze initiatieven op de campus

Zo draag jij als medewerker bij aan duurzaamheid op de campus

Werk je bij de Radboud Universiteit en heb je een hart voor duurzaamheid? Dan ben je aan het juiste adres. Kom in actie, binnen onderwijs, eigen onderzoek of binnen al dan niet nieuw op te richten groepen die werken aan duurzaamheid. Een aantal initiatieven op de campus op een rij.

Het Radboud Centre for Sustainability Challenges (RCSC) 

Een koepel voor onderzoek en onderwijs gerelateerd aan duurzaamheid, in het bijzonder de Sustainable Development Goals van de VN.

Meer informatie: Radboud Centre for Sustainability Challenges

Radboud Sustainable Development Network (RSDN) 

Een ontmoetingspunt van Green Office voor iedereen die wil meedenken en – werken aan duurzame plannen voor de campus. Het netwerk komt drie keer per jaar samen - in mei, oktober en januari – voor het lanceren van nieuwe plannen.

Meer informatie: Radboud Sustainable Development Network
 

Realize Your Idea

Een initiatief ter aanmoediging van ideeën voor verdere verduurzaming van de campus, waarmee je ook zelf aan de slag gaat. Een voorbeeld waaraan nu wordt gewerkt is het Give Away Cabinet, een dit jaar in richten inzamelpunt voor overcomplete goederen die je kunt afleveren – en kopen – in de Gift Shop. Op speciale weekenden zijn er marktdagen voor koop en verkoop, omlijst met muziek en catering. Een ander nu lopend project is ‘alternative to a bouquet of flowers’, waarbij wordt gezocht naar alternatieven voor de talloze op de campus uitgereikte bossen bloemen.

Nog geen groep van voorkeur

Zit er nog geen groep tussen waarin jij denkt je ei kwijt te kunnen? Dan kun je er altijd eentje zelf oprichten. Radboud Green Office verleent steun via de organisatie van allerlei evenementen waarbij nieuwe plannen worden gelanceerd. Het Green Office is ook het loket voor vragen of opmerkingen over de duurzame campus. 

Meer informatie: Radboud Green Office

Je bent nodig

De wereld heeft grote uitdagingen het hoofd te bieden. Om dat te kunnen doen zijn wetenschappers, studenten en betrokken burgers nodig die mee willen denken over, en werken aan een gezonde wereld met gelijke kansen voor iedereen. De Radboud Universiteit richt zich met Je bent nodig op mensen die daaraan willen bijdragen. Zelf actief bijdragen of meer lezen over duurzaamheid in ons onderwijs en onderzoek? Kijk op www.jebentnodig.nl voor meer informatie.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Corporate Communicatie
Thema
Duurzaamheid