Maria Montessorigebouw
Maria Montessorigebouw

Zomerreces 2023 FSW

Het faculteitsbestuur wil in navolging van het college van bestuur ook in 2023 alle medewerkers oproepen om in de weken 29, 30, 31 en 32 (met data 17 juli tot en met 11 augustus) het werk waar mogelijk stil te leggen en het mailverkeer te minimaliseren. Op deze manier kunnen we in deze periode met elkaar de werkdruk verlagen en hersteltijd stimuleren. 

In deze ‘time-out’ periode zijn er dan ook geen formele vergaderingen van het faculteitsbestuur. We hopen dat zoveel mogelijk medewerkers hier waar mogelijk gehoor aan kunnen geven, maar we begrijpen dat dit voornemen niet overal even goed te hanteren is. Zo zullen er mogelijk derde kans tentamens voorbereid moeten worden en ook het werven en aanstellen van personeel zal in deze periode doorgang vinden. En het kan natuurlijk ook dat medewerkers hun vakantie op een ander moment gepland hebben.

Het faculteitsbestuur en de afdelingen van het faculteitsbureau zullen in ieder geval zoveel mogelijk gehoor geven aan deze oproep en zijn daarom gedurende deze periode minder bemenst. We vragen alle afdelingen om verzoeken aan het faculteitsbureau daarom tijdig aan te leveren zodat zij deze verzoeken nog voor het reces kunnen afronden. Gedurende de periode van het reces zullen vragen en verzoeken aan de afdelingen van het faculteitsbureau minder snel opgepakt worden of even moeten wachten tot na het zomerreces.

Contactinformatie