Onderzoek publiceren

Op deze pagina vind je de belangrijkste informatie en hulp rondom het publiceren van je onderzoek. Bekijk welke mogelijkheden er zijn om open access te publiceren, vind meer informatie over de Radboud Repository en lees wat je moet weten over auteursrecht als onderzoeker.

Open access publiceren

Open access is het onbeperkt delen en hergebruiken van publicaties, zoals tijdschriftartikelen, proefschriften, boeken en onderzoeksdata. Als onderzoeker kun je baat hebben bij open access publiceren: meer zichtbaarheid voor je publicatie, hergebruik van je werk, bredere verspreiding naar vakgenoten en een grotere citatiekans.

Lees meer

Open access publiceren en Plan S

Ontvang je onderzoeksfinanciering van een van de ondertekenaars van Plan S? Dan moeten je wetenschappelijke publicaties die daaruit voortvloeien in open access worden gepubliceerd. Lees hoe je voldoet aan de voorwaarden van Plan S.

Lees meer

Publiceren in de Radboud Repository

De Radboud Repository is een digitale opslagplaats waar je onderzoeksresultaten kunt publiceren, zodat ze ook voor anderen zichtbaar zijn. 

Lees meer

Auteursrecht voor onderzoekers

Bij het publiceren en (her)gebruiken van een artikel, paper, boek of hoofdstuk uit een boek, speelt auteursrecht altijd een rol. Lees wat je moet weten over auteursrecht als onderzoeker.

Lees meer

Contact

Hulp nodig? Gebruik het formulier Ask your librarian

Medewerkers van de Universiteitsbibliotheek beantwoorden je vragen.