Automatisch open access publicatie na zes maanden

Wanneer wetenschappelijke artikelen aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden ze automatisch na zes maanden open access beschikbaar gemaakt. Dit heeft te maken met artikel 25fa in de Nederlandse auteurswet (amendement Taverne). De Radboud Universiteit staat daarna garant voor jouw publicatie. 

Opt-out

Wil je niet dat één van je publicaties automatisch open access wordt openomen in de Radboud Repository? Vul dan het opt-out formulier in. Dit kan direct nadat je artikel geregistreerd is in RIS of Metis of op een later moment.

Juridische ondersteuning bij claims

Het open access publiceren van wetenschappelijke publicaties past bij een open cultuur van wetenschap en hoort tot onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Mocht het gebeuren dat je hierdoor een partij in een juridische kwestie wordt, dan ondersteunt de Radboud Universiteit je volledig. Ze staat garant voor juridische ondersteuning en betaling van de hieruit volgende kosten en neemt eventuele claims meteen over. 

Mocht een uitgever of andere rechthebbende contact met je opnemen over een publicatie, neem dan contact op met de open access servicedesk via openaccess [at] ubn.ru.nl (openaccess[at]ubn[dot]ru[dot]nl)

Voorwaarden voor automatisch publiceren in open access

  • Kort wetenschappelijk werk betreft wetenschappelijke artikelen, artikelen in een congresbundel, op zichzelf staande hoofdstukken in geredigeerde boeken, en annotaties bij een rechterlijke uitspraak. Monografieën en hoofdstukken daaruit vallen hier niet onder. 
  • Auteurs kunnen zowel corresponderende als co-auteurs zijn. Omdat het je persoonlijk recht is, vallen ook publicaties die je samen met anderen hebt gemaakt onder deze regeling. Het is aan te raden om mede-auteurs te informeren in belang van de (toekomstige) samenwerking. Alleen publicaties die tijdens een Radboud Universiteit dienstverband zijn gepubliceerd vallen binnen de procedure.
  • Het betreft alleen publicaties op basis van onderzoek dat geheel of gedeeltelijk gefinancierd is met Nederlandse publieke middelen.
  • De procedure is met terugwerkende kracht geldig. Publicaties worden gefaseerd openbaar gemaakt, startend met het jaar 2023. Op individueel verzoek kunnen ook oudere publicaties openbaar worden gemaakt, mits de personele capaciteit dat toelaat.
  • In onderwijsmateriaal en in commerciële databanken zijn alleen links toegestaan naar de publicaties die op deze manier openbaar gemaakt zijn. Overnemen van de volledige tekst mag niet. Dat is vastgelegd in een disclaimer die vooraf gaat aan de tekst van de publicatie. Eventuele claims die uit gebruik in strijd met deze disclaimer voortvloeien, vallen niet binnen de garantieregeling van de Nederlandse universiteiten. 
  • De tekst die openbaar gemaakt wordt is de definitieve, gepubliceerde versie (zgn. uitgeversversie of Version of Record - VoR).
  • Publicaties waarvan geen digitale versie beschikbaar is, kunnen niet volgens deze procedure openbaar gemaakt worden. Deze publicaties kunnen, indien gewenst, wel door de auteur zelf worden aangeleverd.

Vervroegd open access

Steeds meer onderzoeksfinanciers stellen open access voorwaarden aan onderzoekers. In veel gevallen wordt verwacht dat publicaties voortkomend uit het gefinancierde onderzoek direct, zonder embargo, open access worden gemaakt. De zes maanden embargotermijn die wordt gehanteerd in de open access procedure sluit daar niet bij aan. Om te voldoen aan de voorwaarden van onderzoeksfinanciers moet je een andere route kiezen. 

Veel tijdschriften bieden de mogelijkheid om zonder extra kosten open access te publiceren door Read&Publish deals met wetenschappelijke uitgevers.

Soms is het mogelijk om de post-print versie (ofwel de Author Accepted Manuscript) van een artikel zonder embargo in een repository openbaar maken. 

Contact

Hulp nodig? Neem contact op met de open access servicedesk