Data anonimiseren

Bescherm altijd de privacy van je respondenten en proefpersonen door persoonsgegevens te anonimiseren. Om data te anonimiseren kun je het programma ARX gebruiken. 

Bij het anonimiseren van data volg je onderstaande richtlijnen:

  • Verwijder alle directe herleidbare gegevens;
  • Verwijder indirecte herleidbare gegevens die niet essentieel zijn voor hergebruik van de gegevens;
  • Verwijder indirecte herleidbare gegevens met een hoog openbaarmakingsrisico, zoals ongebruikelijke kenmerken of ongebruikelijke bevindingen
  • Verlaag het detailniveau van de indirecte herleidbare gegevens, bijvoorbeeld door gegevens samen te voegen.

Herleidbare gegevens

Data pseudonimiseren

Soms is het nodig om gegevens niet volledig te anonimiseren, bijvoorbeeld wanneer de betrokkenen het recht hebben hun gegevens uit het onderzoek terug te trekken. In dit geval moet je een specifieke proefpersoon kunnen identificeren om deze gegevens uit de dataset te kunnen verwijderen. In deze scenario's is pseudonimisering een optie.

Bij pseudonimisering verwerk je persoonsgegevens zodanig dat de persoonsgegevens alleen aan een proefpersoon kunnen worden toegeschreven wanneer je aanvullende informatie gebruikt. De aanvullende informatie kun je plaatsen in een versleuteld bestand. Om het wachtwoord voor het bestand te beheren kun je het programma Keepass gebruiken.

Contact

Heb je een vraag? Neem dan contact op met Research Data Management Support via:

+31 24 361 28 63