Onderzoeksdata archiveren

Nadat je data hebt verzameld voor je onderzoeksproject, moet je deze volgens het Research Data Management (RDM) beleid minstens 10 jaar archiveren en waar mogelijk publiceren. Op deze pagina lees je welke data je moet archiveren en waar je dit moet doen voor wetenschappelijke integriteit en hergebruik. 

RDM beleid op de Radboud Universiteit

Onderzoeksdata is alle informatie die wordt gegenereerd tijdens het wetenschappelijke proces en waarop je conclusies zijn gebaseerd. 

Alle onderzoeksdata moet volgens het Research Data Management beleid van de Radboud Universiteit voor tenminste 10 jaar worden gearchiveerd om de wetenschappelijke integriteit te waarborgen. Daarnaast moet de data op een vindbare en toegankelijke wijze (F en A van de FAIR principes) openbaar worden gepubliceerd in een betrouwbare repository indien mogelijk. Houd rekening met dit beleid en het beleid van je onderzoeksinstituut bij het selecteren van een archief en/of repository.

Archivering voor wetenschappelijke integriteit

Welke data moet ik archiveren?

Voor de wetenschappelijke integriteit moet je de volgende data archiveren:

  • Alle onbewerkte, verwerkte en geanalyseerde data
  • Documentatie en/of codeboeken die nodig zijn om de data te begrijpen
  • Readme.txt bestand voor het begrijpen van de structuur en inhoud van de data
  • Informed consent formulieren
  • Goedkeuring door een ethische commissie
  • Datamanagementplan

Waar moet je data archiveren?

Als jouw onderzoeksinstituut gebruik maakt van de Radboud Data Repository of de Donders Repository, dan kun je je data archiveren in een collectie in de repository.

Als de Radboud Data Repository niet beschikbaar is voor jouw onderzoeksinstituut, bekijk dan het research data management beleid van jouw onderzoeksinstituut voor een alternatief.

 

Niet-digitale onderzoeksgegevens archiveren

Ook niet-digitale onderzoeksdata moeten volgens het Research Data Management beleid van de Radboud Universiteit voor minimaal 10 jaar worden bewaard. Je kunt ook je data digitaliseren als de data zich daartoe leent.

 

Digitalisering van data

Volg voor het digitaliseren van papieren exemplaren de richtlijnen uit het substitutiehandboek van de Radboud Universiteit. Papieren versies kunnen zes maanden na digitalisering worden vernietigd. Als zich in de eerste 6 maanden problemen voordoen (bijvoorbeeld: scheve of ontbrekende pagina's, onleesbare pagina, etc.) kan de papieren versie opnieuw gedigitaliseerd worden.

Wees ervan bewust welke financiële en arbeidskosten digitalisering met zich mee kan brengen en houd hiermee rekening in je planning. In sommige gevallen kan digitalisering te tijdrovend en/of te duur zijn; de data is niet gemakkelijk te digitaliseren, of de papieren versie moet worden gearchiveerd omdat een gedigitaliseerde versie niet aanvaardbaar is.

Contact

Heb je een vraag? Neem dan contact op met Research Data Management support:

024-3612863