Centrum voor Kunsthistorische Documentatie

Het Centrum voor Kunsthistorische Documentatie (CKD) beheert een grote collectie beeldmateriaal en verzorgt diensten op het gebied van beeldresearch en levering van beeldmateriaal. De archieven van het CKD zijn opgebouwd over een periode van meer dan 50 jaar en draagt bij hiermee bij aan kunsthistorisch onderwijs.

Diensten

Het CKD geeft adviezen op het gebied waar kunstgeschiedenis en automatisering elkaar kruisen. Wij hebben ervaring op de volgende punten:

 • beheer, conservering en archivering van collecties
 • kunsthistorisch onderzoek
 • advisering over terminologie en thesauri
 • informatie-analyse
 • ontwerpen en ontwikkelen van databanken
 • ontwerpen van gebruikershandleidingen
 • beoordelen van reeds bestaande informatiesystemen

Voor wie?

Uitgevers kunnen bij ons terecht met algemene vragen of specifieke vragen naar beeldmateriaal van een bepaald kunstwerk of een bepaalde kunstenaar. Onze expertise komt pas echt tot uitdrukking wanneer een – doorgaans vage – vraag naar beeldmateriaal wordt omgezet in concrete afbeeldingen.

Voor musea verrichten wij arbeidsintensief beeldonderzoek voorafgaand aan of ten behoeve van tentoonstellingen, catalogi en dergelijke.

Online databases

Het CKD is gespecialiseerd in kunsthistorische databases. We hebben sommige collecties, zoals de foto's van Hans Sibbelee, gedigitaliseerd. We zijn gespecialiseerd in onderzoeks-databases voor laat-middeleeuwse afbeeldingen, zoals Kunera and Stalla.

Deze afbeeldingen kunnen zowel digitaal (hoge of lage resolutiescan, op cd-rom of via email) als analoog (ectachroom, foto) aangeleverd worden.

Overzicht online databases:

 • Kunera: de database van laatmiddeleeuwse insignes en ampullen
 • Stalla: de database van middeleeuwse koorbanken
 • Sibbelee: de database met gedigitaliseerde foto’s van de fotograaf Hans Sibbelee (1915–2003)
 • Porthis: de database gewijd aan het Portrait Historié
 • Portrettengallerij: bijna 14 duizend portretten zijn uit onze afbeeldingen-collectie gelicht, gescand en in de database ingevoerd
 • Faun: de collectie dia's van de opleidingen Kunstgeschiedenis en Archeologie, die werden gebruikt voor onderzoek en onderwijs
Fragment of Donne Triptych by Hans Memling

Collecties

Het Centrum voor Kunsthistorische Documentatie (CKD) beheert een grote collectie interessante en unieke collecties.

Naast de digitale collecties beheren we de volgende collecties:

 • Algemene collectie Kunstgeschiedenis en Archeologie: het fotoarchief omvat circa 800 duizend foto's en reproducties van kunstwerken. Uiterst omvangrijk is de microfichecollectie, met circa 1,5 miljoen afbeeldingen van Europese kunst en architectuur.
 • Collectie Prenten: de prentencollectie van het CKD omvat circa 3000 stuks grafiek, waaronder werk van bekende zeventiende-eeuwse graveurs.
 • Van der Krogt Collection: bevat meer dan 300.000 afbeeldingen van beeldende kunst met een nadruk op religieuze kunst.
 • Gerlach Collection: een verzameling van ruim 80 dozen met onder andere talloze afbeeldingen, prentjes, gebedenboekjes en artikelen over heiligen en over andere christelijke themata.
 • Pferschy Collection: honderden foto’s van kerken, monumenten en landschappen in Turkije gemaakt door de Oostenrijkse fotograaf Othmar Pferschy (1898–1984).

Contact en toegang

De collecties en databases van het Centrum voor Kunsthistorische Documentatie zijn beschikbaar voor alle onderzoekers en instellingen. Het CKD brengt kosten in rekening voor het ophalen van afbeeldingen en kan daarnaast auteursrechten innen.

Vragen? Neem contact met ons op:

+31 24 361 26 23