Radboud Single-Cell Centre

Het Radboud Single-Cell Centre (RSCC) heeft als doel het opbouwen en bevorderen van een gemeenschap van single-cell genomics technologieën binnen alle disciplines (basis-, pre-klinisch en translationeel onderzoek) op de campus van de Radboud Universiteit en in de bredere regio Nijmegen.

Het RSCC biedt een fysieke locatie met infrastructuur en ondersteuning voor het uitvoeren van single-cell genomics experimenten. Het doel is om expertise op het gebied van single-cell technologieën te delen en toegankelijker te maken voor geïnteresseerden door middel van trainingen en workshops. Het is een initiatief van RIMLS-Science en wordt ondersteund door het RTC-bestuur.

Wat biedt het RSCC?

  • Consultatie
  • Advies over experimenteel ontwerp
  • Advies over het optimaliseren van monstervoorbereiding
  • Training op instrumenten
  • Workshops
  • Voorbereiding van bibliotheken en sequencing* 

* Met goedkeuring kan RIMLS-Science een gezamenlijke inspanning leveren op basis van dienstverlening tegen betaling, waarbij monsters worden verwerkt en gegevens klaar voor analyse, inclusief kwaliteitscontroleverslagen, worden teruggeleverd. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten te weigeren, afhankelijk van onze beschikbare expertise en capaciteit.

Technologieën bij het RSCC

10x Genomics 

Contact

Interne en externe gebruikers kunnen contact opnemen met het Radboud Single-Cell Centre via