Radboud Zebrafish Facility

Het Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences heeft aquaria waar onderzoek wordt gedaan met zebravissen als diermodel. Onderzoeksgroepen van de Radboud Universiteit en Radboudumc werken samen in multidisciplinaire onderzoekslijnen om de impact van het model te verbeteren. 

Zebravissen (Danio rerio) zijn een breed erkend gewerveld modelorganisme in wetenschappelijk onderzoek en hebben zowel fundamentele als translationele betekenis. Het onderzoek in onze faciliteit bestrijkt en integreert genregulatie, celsignalering, weefselfunctie en de fysiologie van het hele organisme.

Voor wie?

Wij staan open voor en zoeken voortdurend naar samenwerkingen met zowel interne als externe partijen in gezamenlijke projecten, strategische allianties en uitwisseling van expertise. We bieden advies, begeleiding en ondersteuning bij het uitvoeren van zebravisonderzoek, inclusief experimenteel ontwerp, het gebruik van geavanceerde technologieën en de verzorging en omgang met vissen.

Organismal Animal Physiology

Vissen en aquaria

De faciliteit biedt hoogwaardige verzorging van zebravissen in verschillende moderne huisvestingssystemen en heeft momenteel meer dan 10.000 vissen, inclusief verschillende wildtype stammen, visueel detecteerbare transgene rapportagelijnen en mutanten met verlies- en winstfunctie fenotypes.

Onze vissen worden gehuisvest in recirculatiesystemen die automatische watercirculatie, biologische filtratie en UV-C-behandeling bieden. Alle systemen zijn uitgerust met geautomatiseerde monitor- en besturingseenheden die waterkwaliteitsparameters zoals pH, geleidbaarheid en temperatuur meten. Daarnaast worden technische parameters continu bewaakt, zoals de werking van pompen en de waterniveaus en -stroming.

Foto van een micro-injectie van een zebravisei met een klein naaldje

Embryo's en larven worden in incubators gehouden onder gecontroleerde temperaturen en licht/donker cycli. We gebruiken gebruiksvriendelijke software om onze zebravisvoorraden te beheren, waterkwaliteitsparameters vast te leggen, fokprogramma's bij te houden en dagelijkse gezondheidsinspecties uit te voeren. We hebben drie volledig getrainde dierenverzorgers die verantwoordelijk zijn voor de verzorging van de vissen, het fokken en het opzetten van op maat gemaakte experimentele opstellingen.

Technieken en expertise

Omdat apparatuur en kennis in onze faciliteit worden gedeeld, hebben leden toegang tot een breed scala aan technologieën en expertise. We kunnen ook ondersteuning bieden bij het ontwerpen van nieuwe experimenten en benaderingen.

Binnenkijken bij de Radboud Zebrafish Facility

Veiligheid en ethiek

Alleen gecertificeerde medewerkers en onderzoekers hebben geautoriseerde toegang tot de faciliteit. De verzorging en het welzijn van de vissen zijn onderworpen aan een reeks nationale en internationale wetten en voorschriften. In ons dagelijks werk besteden we actieve aandacht aan het welzijn van onze vissen, waarbij we verder gaan dan het naleven van wettelijke normen en voorschriften. Zo houden we ons binnen ons platform aan zelfopgestelde strikte protocollen voor optimale dichtheden, regelmatige gezondheidsinspecties en verantwoordelijke anesthesie en euthanasie van onze vissen.

Het hanteren, experimenteren en genetisch manipuleren/wijzigen van zebravissen heeft duidelijke ethische implicaties, waarvan sommige betrekking hebben op dierenwelzijn. Deze kwesties moeten door alle deelnemers in overweging worden genomen. Onze facilitair manager is in nauw contact met het Dierwelzijnsorgaan van de universiteit. Samen houden zij toezicht op de juiste naleving van wettelijke voorschriften en dragen zij bij aan geavanceerde verfijning, vervanging en vermindering van het gebruik van proefdieren.

Onze faciliteiten zijn goedgekeurd voor het huisvesten en gebruiken van genetisch gemodificeerde dieren. Hiervoor worden regelmatig rapporten en inspecties uitgevoerd door de betrokken instanties.

Contact & toegang

De Radboud Zebrafish Facility bevindt zich in de kelder van het Huygensgebouw.

Heb je interesse om samen te werken met de Radboud Zebrafish Facility? Neem dan contact op met dr. Juriaan Metz en vermeld welke soort samenwerking je interesse heeft en welk onderzoeksgebied je zou willen onderzoeken.