Taal en Spraak

Radboud Universiteit biedt een assortiment aan faciliteiten aan voor onderzoek naar taal en spraak.

A man wearing headphones sitting in front of two computer screens while editing a video.

Humanities Lab

Het Humanities Lab biedt technische faciliteiten voor onderzoek binnen de Faculteit der Letteren. Het Humanities Lab is een verzamelnaam voor vier onderdelen: het CLS Experiment Lab, het Video Lab, het Humanities Computer Lab en het XR Lab.

Het Humanities Lab is een ondersteunende faciliteit voor onderzoekers van de Faculteit der Letteren. Het omvat het CLS Experiment Lab op de 12e verdieping van het Erasmusgebouw, het Video Lab op de 12e verdieping en in de kelder het XR Lab en het Computer Lab. Het Computer Lab bevat een aantal webservers en krachtige computerservers met GPU's, en een grote dataopslagcapaciteit. Ondersteuning voor al deze voorzieningen wordt geboden door de Technical Support Group (TSG). Deze groep bestaat uit acht ICT-experts. De TSG biedt technische ondersteuning (voor onderzoek) die de standaard werkplekvoorziening niet biedt. Onderzoekers aan de Faculteit der Letteren kunnen de hulp van de TSG inroepen als ze ondersteuning nodig hebben bij het maken of manipuleren van databestanden, het maken van een script in Presentations of OpenSesame, tekstanalytics, het maken van kaart- of GIS-applicaties (Geographic Information Systems), gegevensopslag en nog veel meer. Ze kunnen ook contact opnemen met het Humanities Lab voor hulp bij statistische analyses (Statistical Support Group). Tot slot is er ondersteuning voor onderzoek en vertalingen met betrekking tot gebarentaal (Deaf Support Group).

CLS Experiment Lab Video Lab Humanities Computer Lab XR Lab

Ethische Toetsingscommissie

Alle onderzoeksprojecten die in het CLS Experiment Lab, het Video Lab en het XR Lab worden uitgevoerd moeten worden beoordeeld door de Ethische Toetsingscommissie.

Research Datamanagement

Het RDM-beleid van de Faculteit der Letteren is gebaseerd op de algemene principes van de Radboud Universiteit, inclusief informatie over FAIR-principes, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, GDPR in het Engels), informed consent en het datamanagementplan (DMP). Je kunt ook onze informatie over copy right licenties lezen.

Specifieke RDM-richtlijnen voor onderzoek aan de Faculteit der Letteren zijn te vinden op onze intranet webpagina's. Studenten kunnen ook informatie vinden over het datamanagementplan (DMP).

People using sign language

CLS Experiment Lab

Het CLS Lab biedt faciliteiten met testtechnologie aan: eyetrackers, EEG uitrusting en audio-opnamemateriaal.

Lees meer

Kindje met elektroden op het hoofd in het Baby Research Center

Baby & Child Research Center

Bij het Baby & Child Research Center (BRC) bestuderen we de taal, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen, evenals de gezondheid in de eerste zes levensjaren.

Lees meer