Technische ondersteuning & ontwikkeling

Heb je technische ondersteuning nodig bij het uitvoeren van je onderzoek? We kunnen onder andere helpen met al je vragen en verzoeken over elektronica, mechanica, ICT en/of videobewerking.

Fiber optic switch

Elektronica & Mechanica

Heb je behoefte aan technische ondersteuning bij het gebruik van apparatuur voor je onderzoek, of heb je apparatuur nodig die nog niet beschikbaar is? Het TechnoCentrum kan ondersteuning bieden bij al je vragen op het gebied van elektronica en mechanica.

Ondersteuning elektronica & mechanica

A man wearing headphones sitting in front of two computer screens while editing a video.

Humanities Lab

Het Humanities Lab biedt technische faciliteiten voor onderzoek binnen de Faculteit der Letteren. Het Humanities Lab is een verzamelnaam voor vier onderdelen: het CLS Lab, het Video Lab, het Computer Lab en het XR Lab.

CLS Lab Video Lab Computer Lab XR Lab

Het Humanities Lab is een ondersteunende faciliteit voor onderzoekers van de Faculteit der Letteren. Het omvat het CLS Lab op de 12e verdieping van het Erasmusgebouw, het Video Lab op de 12e verdieping en in de kelder het XR Lab en het Computer Lab. Het Computer Lab bevat een aantal webservers en krachtige computerservers met GPU's, en een grote dataopslagcapaciteit. Ondersteuning voor al deze voorzieningen wordt geboden door de Technical Support Group (TSG). Deze groep bestaat uit acht ICT-experts. De TSG biedt technische ondersteuning (voor onderzoek) die de standaard werkplekvoorziening niet biedt. Je kunt de hulp van de TSG inroepen als je ondersteuning nodig hebt bij het maken of manipuleren van databestanden, het maken van een script in Presentations of OpenSesame, tekstanalytics, het maken van kaart- of GIS-applicaties (Geographic Information Systems), gegevensopslag en nog veel meer. Je kunt ook contact opnemen met het Humanities Lab voor hulp bij statistische analyses (Statistical Support Group). Tot slot is er ondersteuning voor onderzoek en vertalingen met betrekking tot gebarentaal (Deaf Support Group).

Ethische Toetsingscommissie

Alle onderzoeksprojecten die in het CLS Lab, het Video Lab en het XR Lab worden uitgevoerd moeten worden beoordeeld door de Ethische Toetsingscommissie.

Research Datamanagement

Het RDM-beleid van de Faculteit der Letteren is gebaseerd op de algemene principes van de Radboud Universiteit, inclusief informatie over FAIR-principes, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, GDPR in het Engels), informed consent en het datamanagementplan (DMP). Je kunt ook onze informatie over copy right licenties lezen.

Specifieke RDM-richtlijnen voor onderzoek aan de Faculteit der Letteren zijn te vinden op onze intranet webpagina's. Studenten kunnen ook informatie vinden over het datamanagementplan (DMP).