Humanities Computer Lab

Het Humanities Computer Lab biedt ondersteuning door ICT-specialisten. Ondersteuning omvat:

  • Ontwerpen, opslaan en bevragen van grote databases
  • Programmeerondersteuning (bijv. Presentation, OpenSesame, Python)
  • NLP, automatische tekst- en spraakanalyse
  • Hosting en onderhoud van experimentele websites
  • Terbeschikkingstelling van een Linux/Unix-omgeving op het serverpark van de faculteit Ponyland
  • Geografisch Informatie Systeem (GIS) kaartondersteuning
  • Tekstanalyse
  • Bouwen van aangepaste websites
  • Datavisualisatie
  • Corpusannotatie en analyses

 

Webapplicaties van het Humanities Computer Lab

Hieronder staan voorbeelden van webapplicaties die zijn ontwikkeld door medewerkers van het Humanities Computer Lab.

Stalla - database van middeleeuwse koorbanken

Stalla is een tweetalige database met meer dan 13.000 afbeeldingen van middeleeuwse koorbanken in Europa. De database is bedoeld om wetenschappelijk onderzoek hiernaar te faciliteren. Voor Stalla is een gratis zoekmachine ontwikkeld. Gebruikers kunnen zoeken op trefwoord of objectnummer en kunnen filteren op locatie, datum, onderdeel en categorie. De resultaten kunnen ook worden weergegeven op een interactieve kaart. De database wordt elk half jaar bijgewerkt. De technische ontwikkelaar van Stalla is Erwin Komen.

A Match made in Rome - Faceswap met Romeinse keizers

A match made in Rome is een webapplicatie waarmee gebruikers een foto van zichzelf kunnen maken, die vervolgens over de afbeelding van een Romeinse keizer of keizerin wordt geplaatst. De applicatie maakt gebruik van bestaande software. De gebruiker neemt een foto van zichzelf en doorloopt vervolgens de 'keizersquiz'. Op basis van de gekozen antwoorden selecteert het programma een afbeelding van een keizer(in). De gebruiker kan vervolgens op 'combineren' klikken, waarna het gezicht op de foto over de afbeelding wordt geplaatst. De gebruiker kan de ondoorzichtigheid aanpassen met een schuifknop. De gebruiker kan de foto ook naar zichzelf e-mailen. De technische ontwikkelaar is Erwin Komen.

Lenten Sermons

Lenten Sermons is een webapplicatie die door de onderzoeker wordt gebruikt om Latijnse preken (momenteel 233) grondig te beschrijven. In de samenvatting kunnen trefwoorden gedefinieerd worden waaraan preken gelinkt kunnen worden. De onderzoeker kan dit zelf doen door in te loggen (als editor). De webapplicatie is bedoeld om de identificatie en analyse van de tekstuele infrastructuur te faciliteren. Door middel van kleurcodering kan de onderzoeker de onderzoeksstatus van de preek aangeven. De technische ontwikkelaar van Lenten Sermons is Erwin Komen.

Global Signbank

Global Signbank is een lexicale database voor gebarentalen die wereldwijd worden gebruikt. De database bevat 28 datasets met in totaal meer dan 38.000 gebaren van gebarentalen van over de hele wereld. De webapplicatie is bedoeld voor gebarentaalonderzoek, door horende en dove onderzoekers. Elk gebaar kan uitgebreid worden geannoteerd. Zoekfuncties maken het mogelijk om binnen datasets en door meerdere datasets tegelijkertijd te zoeken. Gebruikers moeten een account aanvragen. Global Signbank staat open voor het hosten van nieuwe datasets onder bepaalde strikte voorwaarden. De technische ontwikkelaars zijn Micha Hulsbosch, Wessel Stoop, Susan Even en Jetske Adams.

MEDIATE

De Mediate database bevat gegevens uit een corpus van enkele honderden catalogi van particuliere bibliotheken die tussen 1665 en 1830 op veilingen zijn verkocht, voornamelijk in de Nederlandse Republiek, Frankrijk, de Britse eilanden en Italië. De doorzoekbare database bevat bijna 600 catalogi met in totaal meer dan 550.000 items. Elk item kan door onderzoekers in detail worden beschreven. De database is doorzoekbaar en bij elk item kan een scan van de tekst worden toegevoegd. De technische ontwikkelaar is Micha Hulsbosch.

Four-Corners-of-the-World

De Four-Corners-of-the-World database bevat meer dan 400 publicaties van Oosters-orthodoxe christenen uit de afgelopen 50 jaar zoals ze worden (en werden) gebruikt in Europese gemeenschappen. Elke vermelding bevat een basisbeschrijving van de publicatie en een of meer afbeeldingen van de omslag, voorkant en het corpus. De dataset kan doorzocht worden via verschillende subcategorieën, waaronder kerken, talen, genres. De technische ontwikkelaar is Wessel Stoop.

ROLEG: Radboud Online Linguistic Experiment Generator

ROLEG is een softwareapplicatie voor het maken en uitvoeren van online taalkundige experimenten en enquêtes. ROLEG bestaat uit twee hoofdcomponenten: de website, waar de experimenten en dataverzameling plaatsvinden, en een Domain Specific Language (DSL), een eenvoudige programmeertaal die gebruikt wordt om de structuur en inhoud van een online experiment te definiëren. ROLEG is toegankelijk voor mensen met weinig of geen programmeerervaring, dankzij de eenvoudig te leren programmeertaal (DSL) die speciaal voor dit doel is gemaakt. Met ROLEG kunnen onderzoekers verschillende experimenten opzetten door eenvoudige bouwstenen van code te kiezen, aan te passen en te combineren. De technische ontwikkelaar van ROLEG is Chris Vajdík.

Informatie voor medewerkers

Medewerkers van de Radboud Universiteit kunnen meer informatie over het Humanities Lab op het Intranet vinden:

Humanities Lab Intranet

Research Datamanagement

Het RDM-beleid van de Faculteit der Letteren is gebaseerd op de algemene principes van de Radboud Universiteit, inclusief informatie over FAIR-principes, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, GDPR in het Engels), informed consent en het datamanagementplan (DMP). Je kunt ook onze informatie over copy right licenties lezen.

Specifieke RDM-richtlijnen voor onderzoek aan de Faculteit der Letteren zijn te vinden op onze intranet webpagina's. Studenten kunnen ook informatie vinden over het datamanagementplan (DMP).

Online experimenten

ROLEG (Radboud Online Linguistic Experiment Generator) is een applicatie voor het maken en uitvoeren van online taalexperimenten. Als je wilt deelnemen aan een van onze experimenten, meld je dan op de ROLEG-website aan.

Contact & Toegang

Bezoekadres

Erasmusgebouw, 12e verdieping
Erasmusplein 1
6525HT Nijmegen

Vragen over het Humanities Computer Lab? Neem contact op met dr. Henk van den Heuvel.