Beurzen aanvragen

De Radboud Universiteit biedt een breed scala aan ondersteuningsdiensten voor het zoeken naar onderzoeksfinanciering, het aanvragen van subsidies en projectmanagement. De afdeling Grant Support organiseert evenementen over de verschillende fases van financieringsaanvragen, diverse onderzoeksthema's en verschillende financieringsprogramma's. 

Alle evenementen

Verder kunnen we je helpen met de volgende onderwerpen: 

Zoeken naar een onderzoekspartner

Grant Support officers kunnen je helpen bij het uitbereiden van je netwerk en het vinden van een consortium waar je je als partner bij kunt aansluiten. Lees meer over het vinden van een onderzoekspartner

Conceptontwikkeling

Krijg hulp bij het ontwikkelen van onderzoeksideeën tot (financierbare) projectconcepten of bij de ontwikkeling van een financieringsstrategie voor je onderzoeksgroep.

Financieringsmogelijkheden

Grant Support Officers kunnen je helpen bij het in kaart brengen van individuele financieringsmogelijkheden. Kom langs bij één van de informatiebijeenkomsten over aankomende oproepen en programma’s. Of woon een groepsessie bij waarbij je samen met een Grant Support Officer financieringsmogelijkheden in kaart brengt. Ook kun je bij Grant Support Officers terecht voor hulp bij het verkennen van de online financieringsdatabase Research Professional. Verder kun je je aansluiten bij een groepstraining over deze financieringsdatabase.

Voorbereiding van je voorstel

Maak gebruik van één van de sjablonen voor voorstelselecties:

  • Radboud Profile: dit is een standaardtekst die de Radboud Universiteit en haar instituten beschrijft
  • Expression of Interest (coördinator): Dit formulier kan worden ingevuld als je de coördinator van een projectvoorstel bent en je op zoek bent naar meer partners voor je consortium.
  • Expression of Interest (partner): Dit sjabloon kan worden ingevuld als je je expertise over een specifiek onderwerp wilt aanbieden en je wilt aansluiten bij een consortium.
  • Horizon Europe biedt ook verschillende officiële sjablonen voor het voorstelselecties.

Grant Support officers kunnen je helpen bij het analyseren van de oproep, de specifieke vereisten en het onderliggende beleid. Daarvoor geven we een aantal trainingen die je onderaan deze pagina kunt bekijken. Ook kun je hulp krijgen bij het nakijken van proefversies en het controleren van de definitieve versie. Daarnaast kun je ondersteuning krijgen bij het schrijven van specifieke onderdelen (bv. ethiek, impact, databeheer). Wanneer je op zoek bent naar een onderzoekspartner, kun je ook terecht voor advies over het zoeken naar partners en de samenstelling van consortia. Tot slot kunnen Grant Support officers ondersteunen bij alle aspecten van de projectbegroting en ondertekening van alle officiële documenten. 

Indienen van een voorstel

Wanneer je je voorstel gaat indienen, kun je ondersteuning krijgen bij het invullen van de administratieve gegevens en het digitaal indienen van het voorstel.

Schrijven van een weerlegging

Ook bij het schrijven van een weerlegging kun je hulp krijgen van Grant Support Officers. Ze kunnen je tips geven bij het schrijfproces of feedback geven op je conceptversie(s).

Voorbereiding van de sollicitatie

Voor geselecteerde beurzen kun je bij Grant Support officers terecht voor interviewtrainingen en proefgesprekken.

Strategische lobby

Op zoek naar ondersteuning bij strategische lobby? Kom langs voor hulp bij het strategisch positioneren van geselecteerde onderzoeksthema's in alle stappen van het proces. Denk hierbij aan het leggen van banden met financierings- en beleidsinstellingen op nationaal en EU-niveau, strategische positionering voor onderzoeksgroepen en netwerken en samenwerking met externe organisaties.

Evaluatieanalyse

Krijg hulp bij de analyse van de evaluatie van je voorstel en de ontwikkeling van een strategie voor herindiening.

Subsidieverlening

Ga in gesprek met onze juridische adviseurs voor advies over subsidie- en consortiumovereenkomsten en intellectuele eigendomsrechten.

Projectmanagement

Krijg hulp bij het monitoren van de voorgang van het project, het rapporteren aan financieringsorganisaties en het communiceren met partners.

Resultaten delen

Kom langs voor advies over patenten en licenties, intellectuele eigendomsrechten en de verspreiding van de resultaten.

Trainingen voor het schrijven van voorstellen

Deze trainingen zijn bedoeld voor onderzoekers die al werken aan voorstellen of die zich willen aanmelden voor specifieke oproepen. De praktijkgerichte trainingen behandelen verschillende aspecten van het schrijven van financieringsvoorstellen. Het doel van de trainingen is onderzoekers voor te bereiden op aankomende financieringsprogramma's (bijv. Horizon Europe) en de kwaliteit van de aanvragen te verbeteren. Er worden drie trainingen aangeboden. Afhankelijk van je ervaring met het schrijven van voorstellen, kan je één van de trainingen kiezen.

Wil je je aanmelden voor een van de trainingen? Stuur dan een e-mail met je naam en organisatie afdeling naar grantsupport [at] ru.nl.

Beginner: Het ontwerpen van een voorstel voor Horizon Europe

Voor wie: onderzoekers met geen of beperkte ervaring met het schrijven van financieringsvoorstellen.

Inhoud: je werkt met maximaal 10-20 onderzoekers aan oefeningen die gericht zijn op de logica van de oproep en het onderwerp. Dit omvat hoe je een coherent voorstel opstelt in lijn met de oproep. Elk onderdeel heeft voorafgaand aan de oefeningen een inleidende uitleg door subsidieadviseurs.

Duur: 2,5 uur op één dag of 2 uur op twee dagen.

Verwachte resultaten: de groep analyseert de geselecteerde oproep, formuleert een algemeen projectidee en vult een aantal onderdelen van het voorstel in - maximaal 3 bladzijden.

Gemiddeld: Stap voor stap een voorstel schrijven

Voor wie: onderzoekers met eerdere ervaring met FP7/H2020 die zich kandidaat willen stellen als coördinator/partner.

Inhoud: maximaal 20 onderzoekers werken in kleinere groepen aan een geselecteerd voorstel; de groep doet oefeningen in het formuleren en verfijnen van onderdelen van het voorstel (doelstellingen, ambitie, impactpad, werkpakketten, verspreiding, exploitatie en communicatieactiviteiten) om het projectidee en de impact aan te passen. Inzicht in de logica van de oproep en het onderwerp is vereist.

Duur: 3,5 uur op één dag of sessies van 2 uur over 2-3 dagen.

Verwachte resultaten: ontwerp-voorstel (ongeveer 10 bladzijden) met de belangrijkste elementen voor elk deel van het voorstel.

Gevorderd: Schrijven van specifieke voorstellen voor Horizon Europe

Voor wie: ervaren onderzoekers die zich kandidaat stellen als coördinator voor Horizon Europe

Inhoud: maximaal 10 onderzoekers werken aan de verbetering van specifieke onderdelen van hun voorstel.

Duur: 1,5 uur per onderdeel (meerdere onderdelen kunnen worden gecombineerd)

Verwachte resultaten: onderzoekers leren hoe ze specifieke onderdelen moeten schrijven, werken aan concepten (één pagina per onderdeel, bijv. opsommingstekens, tabellen, vastgestelde structuur, 2-3 alinea's afgerond).

Contact

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je gebruik wil maken van hulp voor subsidies of als je aanvullende vragen hebt. Let op: onze capaciteit is gebaseerd op de beschikbaarheid van ondersteunend personeel. Benader ons zo snel mogelijk als je hulp nodig hebt.