Contract en salaris voor medewerkers van het Excellence Initiative

Medewerkers van het Excellence Initiative hebben andere contracten en salarisstructuren dan reguliere medewerkers van de Radboud Universiteit. Er zijn ook verschillen tussen hoogleraarschappen en fellowships. 

Hoogleraren 

Verblijfsduur

Voor hoogleraren faciliteert het Radboud Excellence Initiative een verblijf aan de Radboud Universiteit of het Radboudumc om te werken aan een onderzoeksproject in samenwerking met een Nijmeegse onderzoeksgroep.

Er zijn verschillende opties: een hoogleraar kan 6 maanden voltijd blijven, of maximaal 24 maanden deeltijd. Afhankelijk van hun voorkeur kunnen ze ook kiezen voor 2 periodes van 3 maanden, of 3 periodes van 2 maanden. Het minimum verblijf is 4–6 weken.

Het verblijf in Nijmegen begint binnen een jaar na toekenning van het Radboud Excellence-hoogleraarschap. De einddatum moet binnen twee jaar na toekenning van het hoogleraarschap liggen. Houd er rekening mee dat de voorbereidingen enkele maanden in beslag kunnen nemen.

Financiën

Een gasthoogleraar Radboud Excellence behoudt zijn positie aan de eigen universiteit, terwijl de Radboud Universiteit of het Radboudumc een zogeheten 'Contract for Services' opstelt. In dit contract staan je vergoedingen en het onderzoek dat je gaat doen tijdens je verblijf in Nijmegen. Het maakt je geen Radboudmedewerker.

Als Radboud Excellence-hoogleraar krijg je een vast bedrag bruto per maand, voor elke volle maand dat je voltijd bij Radboud werkt. Dit is inclusief de Radboud Excellence-'prijs' en een vergoeding voor huur, kosten van levensonderhoud etc.

Deze bedragen zijn vóór belasting (bruto); afhankelijk van je omstandigheden kan het zijn dat je in je eigen land belasting moet betalen. In sommige gevallen moet je ook belasting betalen in Nederland. Deze wordt afgetrokken van het maandelijkse bedrag vóór belasting. Voor je komst stellen we een contract op en bepalen we in welk land je belastingplichtig bent voor je vergoeding als hoogleraar.

Als je geen volledige maand blijft of deeltijd werkt, worden je prijs en toelage naar rato herberekend.

Fellows

Verblijfsduur

Voor fellows faciliteert het Radboud Excellence Initiative een verblijf van twee jaar in Nijmegen, waarbij ze werken onder begeleiding van de nominator of een begeleider van hun onderzoeksinstituut. De fellow krijgt een arbeidscontract aangeboden en geniet alle rechten en voorzieningen van Radboud-medewerkers. Daarnaast zijn er extra voorzieningen voor Radboud Excellence-fellows.

Het Radboud Excellence-fellowship kan binnen een jaar na toekenning van start gaan. Houd er rekening mee dat de voorbereidingen enkele maanden in beslag kunnen nemen.

Financiën

Voordat je naar Nederland komt, zal de Radboud Excellence Hospitality Officer of je HR-medewerker je vragen bepaalde formulieren in te vullen en de informatie te verstrekken die nodig is om je contract op te stellen.

Voor de twee jaar in Nijmegen bieden we je een contract als Radboud Excellence-fellow, met een salaris in schaal 10 of 11 van het salarisgebouw in de CAO. Voor medewerkers van de Radboud Universiteit is dit de CAO Nederlandse Universiteiten, voor medewerkers van het Radboudumc is dit de CAO Universitair Medische Centra. Je salaris wordt bepaald aan de hand van je anciënniteit. Als Radboudmedewerker ontvang je een vakantietoeslag van 8% van je brutosalaris en een eindejaarsuitkering van 8,3% van je brutosalaris.

Naast je salaris krijg je extra kosten vergoed, zoals reis- en verhuiskosten, en word je op andere manieren ondersteund door het Radboud Excellence Initiative.

Je HR-functionaris stelt een contract op en informeert je over alle details van je dienstverband.

Let op

De afdeling of faculteit ontvangt een zogenaamde bench fee van € 500 voor elke volle maand dat een fellow of hoogleraar bij hen werkt. Kosten voor een kantoorruimte, een laptop of pc, kantoorbenodigdheden etc. worden niet apart betaald door REI. De maandelijkse bench fee is bedoeld om deze kosten te dekken.

Neem contact op

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

+31 6 52 46 65 84